Ponad 760 tysięcy złotych na modernizację pieców w Ciechanowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczył 762,5 tysięcy złotych na wymianę kotłów grzewczych w Ciechanowie. Pozwoli to na zastąpienie nowymi pieców opalanych węglem. Dofinansowanie wystarczyć ma na wymianę tych systemów w 156 gospodarstwach domowych.

Ekologiczne kotły grzewcze zastępować będą stare instalacje w trzecim kwartale bieżącego roku po tym, gdy Urząd Miasta Ciechanowa sfinalizuje przetarg dotyczący zakupu nowych systemów grzewczych. Konkurs dla mieszkańców mający wyłonić osoby objęte dofinansowaniem zakończony został w styczniu tego roku.

Jak mówi prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński: Podejmujemy kompleksowe działania, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Ciechanowie.

W budynkach jednorodzinnych zostaną zamontowane nowoczesne, ekologiczne i bardziej wydajne kotły gazowe oraz kotły na biomasę, pellet i drewno, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery – dodaje rzeczniczka UM Ciechanowa, Renata Jeziółkowska.

Opisany projekt realizowany jest w ramach programu “Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” realizowanego przez mazowiecki Fundusz. W ramach dofinansowania uzyskać można do 75% zwrotu kosztów zakupu pieca, jednakże nie więcej niż 5000 zł na mieszkańca. Reszta inwestycji sfinansowana musi być przez samych zainteresowanych.