Porządki w portfelu kredytowym BOŚ za lata 2013-15

Jak poinformował BOŚ w materiałach prasowych przesłanych do redakcji, bank zakończył porządkowanie portfela kredytów udzielonych w latach 2013-15. Jak skomentował Prezes Zarządu BOŚ, Stanisław Kluza: Pracujemy na rzecz przyszłości, naprawiamy przeszłość.

Działania dotyczą kredytów związanych z finansowaniem farm wiatrowych, a podjęte kroki porządkowe wynikają z obecnie bardzo niepewnej kondycji tego sektora OZE. BOŚ przeliczył wysokość odpisów, aktualizujących utratę wartości za zeszły rok.

Bank utworzył fundusz rezerw w wysokości ponad 220 milionów złotych; z tej kwoty 98,5 miliona złotych związanych jest z bankowym portfelem kredytowym farm wiatrowych. To oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku aż o 92,1 mln złotych. Pełne informacje dotyczące utworzonych rezerw i portfeli kredytowych dostępne są w raporcie rocznym za zeszły rok, jaki niedługo opublikowany zostanie przez Bank Ochrony Środowiska.

Jak komentuje prezes: W oparciu o rzetelną ocenę sytuacji rynkowej obecny zarząd BOŚ przyjął wobec portfela kredytowego farm wiatrowych podejście ostrożnościowe. [Jest to odmienne stanowisko niż stosowane było dotychczas.] Warto także podkreślić, że podjęliśmy taką decyzję pomimo braku, na dzień 31 grudnia 2016 r., zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających inwestycje wiatrowe  podkreślił Kluza.

Jak informuje bank finansowanie OZE, zwłaszcza instalacji wiatrowych, było jedną z najważniejszych aktywności BOŚ w ostatnich latach. Bank powiększał portfel kredytów w tym sektorze pomimo rosnącego ryzyka związanego z inwestycjami w energię odnawialną, na co zwracały uwagę agencje ratingowe, takie jak Fitch. Rezerwy wówczas nie zostały jednak utworzone – komentuje sytuację prezes BOŚ.

Jak informuje w materiałach prasowych Kluza: Decyzje odnośnie portfela kredytowego farm wiatrowych wpisują się w działania naprawcze, które są sukcesywnie wdrażane w BOŚ już od pierwszej połowy 2016 r. W związku z trudną sytuacją finansową Banku, nowy Zarząd BOŚ podjął w 2016 r. szereg pilnych działań naprawczych. Przygotowana została strategia na lata 2016 – 2020, sukcesem zakończyło się podniesienie kapitału BOŚ, obniżone zostały koszty finansowania się Banku, m.in. dzięki wykupieniu euroobligacji wyemitowanych na kwotę 250 mln euro, przy jednoczesnej zamianie finansowania w tym obszarze na znacznie tańsze, złotowe. Równie istotne były prace związane z odbudową zyskowności produktów, wprowadzanie zmian w organizacji sprzedaży oraz w strukturach banku. W rezultacie BOŚ już po III kwartałach 2016 r. zaczął odbudowywać wynik na działalności bankowej w obszarze odsetkowym, co jest kluczowe z punktu widzenia bieżącej działalności Banku.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Naukowcy wykorzystują słońce do produkcji wodoru z biomasy

Następny artykuł

Chińczycy zainteresowani chilijskim wiatrem

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , , ,