Powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego

W stolicy przy Zarządzie Transportu Miejskiego powołano do życia Radę Warszawskiego Transportu Publicznego. Celem nowo powstałej instytucji jest wymiana opinii oraz zbieranie informacji płynących od użytkowników na temat funkcjonowania stołecznej sieci transportu miejskiego. O długoterminowych planach i obowiązkach Rady WTP opowiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Rada składać się będzie z kilku bardzo ważnych grup, które będą również dla nas bardzo opiniotwórcze w różnych obszarach. To, na czym nam najbardziej zależy, to przede wszystkim rada naukowa, która podpowiadać nam będzie wiele rozwiązań o charakterze takim stricte technicznym dla transportu publicznego, ale również w obszarach ustawodawczych, rada w zakresie ochrony środowiska, rada w zakresie samorządu, rada przedsiębiorców”, podkreśliła Renata Kaznowska.

Członkami Rady WTP zostali przedstawiciele różnych warszawskich organizacji. Wśród nich znaleźli się reprezentanci grup: społecznej (w tym organizacji pozarządowych zrzeszających niepełnosprawnych, młodzież, pasażerów), ekologicznej (zajmujący się zrównoważonym rozwojem), biznesowej (reprezentujący przedsiębiorców, inwestorów, deweloperów i operatorów), samorządowej (składającej się z reprezentantów gmin, z którymi warszawski ZTM podpisał stosowne porozumienia) i naukowej (złożonej z ekspertów zajmujących się rozwojem transportu na terenie stolicy).

Pierwsze spotkanie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego miało miejsce 24 kwietnia bieżącego roku. Wtedy to oficjalnie mianowano nowych członków instytucji. 18 czerwca bieżącego roku mieszkańcy Warszawy mogli wziąć udział w otwartym spotkaniu zorganizowanym przez Radę WTP i wysłuchać informacji związanych z dostępnością do przystanków i środków komunikacji publicznej przez osoby niepełnosprawne. Kolejne spotkanie Rady WTP zaplanowano na wrzesień tego roku, podczas którego odbędą się rozmowy na temat priorytetów w ruchu dedykowanym komunikacji miejskiej oraz pracom nad Kartą Praw Pasażera.

„Chcielibyśmy, aby w ramach Rady zostały wypracowane pewne standardy i zatwierdzone pewne pomysły, które następnie zostaną uchwalone czy też zatwierdzone przez Radę Miasta”, powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy.