Powstanie 13 PSZOK-ów w województwie wielkopolskim. Przedsięwzięcie wesprze NFOŚiGW 10 mln zł z unijnego działania 2.2

NFOŚiGW wyróżniony nagrodą „Razem dla środowiska”

Za 15 mln zł wybudowanych zostanie 13 nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Ekologiczne przedsięwzięcie wesprze NFOŚiGW przeznaczając na ten cel ponad 10 mln zł z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Beneficjentem projektu jest Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile (województwo wielkopolskie), który do końca 2018 r. zamierza wybudować 13 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będą one zlokalizowane na terenie Gmin – Członków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w następujących miejscowościach: Brzeźno, Grajewo, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Miasteczko Krajeńskie, Okonek, Piła, Ujście, Wieleń, Wyrzysk.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności przez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów. Będzie to kosztowało w sumie 15 144 917,18 zł, przy czym unijne dofinansowanie opiewa na sumę 10 465 999,68 zł.

Spodziewane efekty ekologiczne wielkopolskiej inwestycji to: 1001 Mg/rok mocy przerobowej zakładu zagospodarowania odpadów; 173 489 osób objętych systemem zagospodarowania odpadów oraz 13 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Umowę w sprawie unijnej dotacji podpisano 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW. Ze strony Narodowego Funduszu obecny był Roman Wójcik – Wiceprezes, a beneficjenta reprezentowali: Małgorzata Sypuła – Przewodnicząca Zarządu Związku, Jacek Bogusławski – Zastępca Przewodniczącej oraz Elżbieta Hildebrandt – Główna Księgowa w Biurze Związku.

– Zaletą wielkopolskiego projektu jest jego skala. To duże i kompleksowe przedsięwzięcie, obejmuje zarówno duży obszar, jak i pokaźną liczbę mieszkańców. Właśnie na takich efektywnych i zintegrowanych inicjatywach zależy Narodowemu Funduszowi, który w przyznawaniu dofinansowania bierze także pod uwagę wymiar ekonomiczny i ekologiczny projektów – podkreślił Roman Wójcik, Wiceprezes NFOŚiGW.

W ramach III naboru z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Zarząd NFOŚiGW przyjął uchwałę ws. zatwierdzenia listy rankingowej dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK, na której znalazło się 13 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 42,6 mln zł. Dla trzech projektów zakończono już kompleksową ocenę merytoryczną II stopnia, są to przedsięwzięcia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Gminy Miasto Świnoujście. Kolejnych dziesięć inwestycji czeka jeszcze na zakończenie oceny merytorycznej II stopnia.

W poprzednich naborach (I i II), Narodowy Fundusz podpisał trzy inne umowy – na łączną kwotę dofinansowania ponad 18,7 mld zł – dotyczące wyłącznie budowy PSZOK-ów. Beneficjentami NFOŚiGW byli: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (projekt: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”; koszt całkowity: 16 482 411,25 zł; dofinansowanie: 11 501 862,24 zł); miasto Bydgoszcz (projekt: „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy”; koszt całkowity: 6 227 477,37 zł; dofinansowanie: 4 307 646,15 zł) oraz Gmina Miasto Szczecin (projekt: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin”; koszt całkowity: 5 984 171,09 zł; dofinansowanie: 2 943 775,88 zł).

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Skóra rysia w stodole ministra Szyszki

Następny artykuł

Inwestycje Equis w fotowoltaikę w Indonezji

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,