Prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji

Zgromadzeni na globalnym szczycie klimatycznym ONZ – COP24 szefowie państw i rządów przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji (ang. Solidarity and Just Transition Silesia Declaration). Przygotowała ją polska prezydencja, a w jej imieniu dokument podpisał Prezydent Andrzej Duda. Deklaracja zakłada realizowanie celów związanych z ochroną klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy w duchu dziedzictwa „Solidarności”.

Podpisanie Deklaracji było najważniejszym punktem Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów. Konferencja rozpoczęła dziś o godz. 10:00 w obecności m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. Do 14 grudnia, przedstawiciele 196 państw i Unii Europejskiej dyskutować będą nad sposobami osiągnięcia celów wyznaczonych w Porozumieniu paryskim z 2015 roku. Na szczycie obecni są również reprezentanci poszczególnych agend i ministerstw, organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych – w sumie około 30 000 osób.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przedstawiciele 45 państw przyjęli Deklarację przez aklamację.  Lista państw popierających deklarację pozostaje otwarta i w dalszym ciągu możliwe jest przystępowanie do niej.

Polska zawdzięcza swoją demokrację wielkiemu ruchowi społecznemu Solidarność, który wyrósł z ruchu związkowego, z walki o prawa pracownicze, możliwości zrzeszania się w wolne związki zawodowe, z walki o prawa socjalne. Przygotowując deklarację o sprawiedliwej i solidarnej transformacji, odwołujemy się do tego dziedzictwa – podkreślał Prezydent Andrzej Duda. Wskazywał na Górny Śląsk jako region-symbol wielkiej przemiany, która dokonała się w Polsce, pozwalając jej dziś współkształtować globalną politykę ochrony klimatu i wychodzić z własnymi, ambitnymi inicjatywami.

Sygnatariusze deklaracji potwierdzają, dla powodzenia działań zmierzających do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, kluczowa jest społeczna aprobata dla zachodzących zmian. Dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo socjalne pracownikom, których miejsca pracy ulegać będą likwidacji bądź przekształceniu.

Solidarność, do której odwołuje się przyjęta Deklaracja, oznacza również wspólną odpowiedzialność wszystkich państw globu za środowisko naturalne. Po pierwsze, negatywne konsekwencje zmian klimatycznych dotykają wszystkie regiony świata, choć w różnym stopniu. Inne są więc potrzeby i oczekiwania krajów bardziej i mniej rozwiniętych; położonych w bezpiecznych regionach globu i tych realnie zagrożonych np. stałym podnoszeniem się poziomu mórz i oceanów. Współpraca niesie jednak wiele nowych perspektyw – przede wszystkim postępu społecznego, gospodarczego i naukowego. Rozwój technologiczny, który przyczynił się do zanieczyszczenia Ziemi, może spowodować również jej oczyszczanie, podnosząc standard warunków życia ludzi w każdym jej zakątku.

Nie bez powodu hasłem tegorocznego szczytu klimatycznego jest „Changing together”. Historia pokazuje, że działając wspólnie, w duchu solidarności, potrafimy dokonać rzeczy niemożliwych. Mam nadzieję, że przyjęta dziś deklaracja sprawiedliwej transformacji zainspiruje wszystkich uczestników konferencji do poszukiwania najlepszych rozwiązań zarówno dla klimatu, jak i globalnego społeczeństwa” – podkreślał Prezydent Andrzej Duda.

Solidarna i sprawiedliwa transformacja jest również tematem przewodnim pierwszego dnia funkcjonowania Pawilonu Polskiego na terenie COP24. Kolejne dni tematyczne poświęcone będą: elektromobilności, innowacjom, lasom, problematyce zrównoważonego rozwoju miast, finansowaniu polityki klimatycznej, jakości powietrza oraz ludzkiemu wymiarowi problematyki zmian klimatu.

Globalny szczyt klimatyczny ONZ – COP24 w Katowicach potrwa do 14 grudnia.