Próchnica

Próchnica – inaczej humus, rozłożone resztki organiczne, głównie roślinne w glebie.

 

Fotowoltaika od Columbus Energy