Prof. Jan Szyszko w Mińsku o polityce klimatycznej

Podczas spotkania rady Międzynarodowego Instytutu Ekologicznego im. Andrieja Sacharowa w Mińsku minister środowiska prof. Jan Szyszko otworzył konferencję naukową “Wykłady Sacharowa o problemach środowiskowych XXI w.”. Spotkanie odbyło się 18 maja 2017 r. w Mińsku na Białorusi.

Minister Jan Szyszko jest przewodniczącym rady Międzynarodowego Instytutu Ekologicznego im. Andrieja Sacharowa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Co roku, pod patronatem Instytutu, odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca współczesnych problemów ekologicznych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podczas tegorocznej konferencji prof. Szyszko wygłosił wykład na temat polityki klimatycznej. W swoim wystąpieniu minister podkreślił, że Polska przywiązuje ogromną wagę do polityki klimatycznej.

„Przykładem tego może być m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto oraz organizacja kolejnego szczytu COP” – powiedział.

„Polska jest liderem w zakresie redukcji emisji CO2. Udało nam się obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 30%, przy jednoczesnym ponad dwukrotnym wzroście PKB. To dowód na to, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w zrównoważony sposób” – dodał.

Minister Szyszko zwrócił również uwagę na rolę Porozumienia paryskiego, które zmieniło podejście do spraw związanych z ochroną klimatu na świecie.

„W świetle tych zapisów każde kraj może kształtować swoją politykę klimatyczną w zależności od swoich możliwości i uwarunkowań oraz z wykorzystaniem swojej specyfiki surowcowej i geograficznej” – zaznaczył prof. Jan Szyszko.