Program PROW: nawet 10 MW mikroinstalacji PV o wartości ok. 60 mln zł

Jak podaje SBF Polska PV, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 121 gmin otrzymało dotacje, w większości na poziomie 90 proc., na montaż mikroinstalacji OZE.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV dokonała analizy postepowania przetargowego wśród instalacji prosumenckich, która wykazała, że największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, które maja być realizowane w prawie 90 spośród 121 gmin otrzymujących wsparcie. Gminy inwestują ponadto w instalacje hybrydowe, decydują się przy tym na współpracę systemów PV z pompami ciepła. Jedna z gmin pokusiła się o hybrydę fotowoltaiki z małą  elektrownią wiatrową. Ponadto gminy starają się o dofinansowanie na instalacje pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych. W nieco ponad 20 gminach wybrano tylko kolektory słoneczne, a jedynie w trzech gminach wnioskowano wyłącznie o dofinansowanie do pomp ciepła.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przeprowadzając szczegółową analizę postępowań przetargowych oceniono, że łączna moc zainstalowanych systemów PV wynosi około 10 MW. W większości muszą one być zakończone do 30 września, natomiast pozostałe na początku października br. SBF Polska PV podkreśla, że w wielu przypadkach postępowania przetargowe zostaną zakończone najwcześniej w połowie września, co daje na realizacje zadania zaledwie 2 do 3 tygodni. Inną problematyczną kwestią, na którą zwraca uwagę Stowarzyszenie  są wymagania, Jakie muszą spełniać urządzenia w poszczególnych postępowaniach przetargowych. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej interweniowało już w tej sprawie. Jak podaje SBF, podczas swojej analizy wielokrotnie napotykało podejrzane zapisy, które bardzo szczegółowo specyfikowały nieistotne wymagania w zakresie urządzeń ograniczając konkurencję szczególnie w zakresie wyboru falowników i modułów. Zdaniem Stowarzyszenia takie formułowanie zapisów może być naruszeniem art. 7 ust. 1 PZP.

Przyjmując cenę zainstalowanego kWp instalacji na poziomie 5500 – 5800 zł/kW wartość zrealizowanych inwestycji w zakresie instalacji PV może zbliżyć się do 60 mln zł. Pochłoną one, więc połowę budżetu przeznaczonego na planowane instalacje. Dokonując analizy kosztowej postępowań przetargowych Stowarzyszenie Polska PV zauważyło, że wartości ofertowe za wykonanie instalacji są od 10 – 30 proc. niższe od kosztorysów.

W ocenie Stowarzyszenia SBF Polska PV kumulacja przetargów, błędy formalne oraz krótki czas realizacji mogą spowodować, że nawet w przypadku 30 proc. projektów występuje realne zagrożenie dla realizacji zadania.

Stowarzyszenie zachęca również do udziału w I Kongresie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, który odbędzie się 23 września 2015 r. Rejestracji można dokonać na stronie www.polskapv.pl/index.php/kongres.