System hybrydowy – korzyści z użytkowania

Ekologia i zielony styl życia nie wynikają jedynie z panującego trendu, lecz przede wszystkim ze zdrowego rozsądku człowieka. Oszczędzając energię, a także chroniąc środowisko naturalne i jego bogactwa, sprawiamy, że nasze dzieci także będą mogły się cieszyć pięknem przyrody. Możemy się do tego przyczynić użytkując hybrydowy system grzewczy oparty o ekologiczne rozwiązania, którego zalety przedstawione są poniżej.

Ogrzewanie hybrydowe stanowi popularne rozwiązanie, gdyż za takie można uznać każdy system grzewczy budynku, który korzysta z co najmniej dwóch rodzajów paliw lub energii elektrycznej. O przykładach takich systemów informowaliśmy już na łamach portalu, teraz skupimy się szczególnie na wynikających podstawowych zaletach użytkowania hybrydowego ogrzewania. Oczywiście połączeniem hybrydowym może być współpraca kotła gazowego i kominka z płaszczem wodnym, ale nowoczesne systemy ogrzewania hybrydowego to przede wszystkim takie, gdzie źródło konwencjonalne współdziała z urządzeniem opartym o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. To układy, w których system sterujący analizuje w czasie rzeczywistym warunki eksploatacji źródeł ciepła i wynikającą z nich sprawność oraz koszty wytworzenia ciepła.

Aby zalety płynące z takich rozwiązań były jak największe, obecni użytkownicy oczekują oprócz niezawodności, również wysokiej sprawności, ekonomiczności oraz ekologiczności. Dlatego, tak jak pisaliśmy wyżej, urządzenia systemu muszą ze sobą współdziałać i być wspólnie sterowane. Wszystko po to, aby podczas pracy podstawowego, tradycyjnego urządzenia (którym może być np. kocioł na paliwo stałe) system mógł – kiedy tylko jest to możliwe – przełączać się na zasilanie z drugiego tańszego, ekonomiczniejszego i bardziej ekologicznego źródła (np. kolektory słoneczne czy kominek wodny na pellet lub drewno). Kiedy drugie źródło przestaje pracować, system wraca do zasilania z podstawowego źródła. Takie zintegrowanie urządzeń pozwala znacznie obniżyć całkowite koszty ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W systemach hybrydowych bardzo często stosuje się pompę ciepła, wtedy to ona stanowi główne źródło ogrzewania, a dzięki współpracy ze źródłem alternatywnym możliwe jest obniżenie jej mocy grzewczej, co również przekłada się na mniejsze koszty urządzenia. A korzyścią jest szybszy zwrot inwestycji. Powietrzna pompa ciepła zwykle zapewnia pokrycie około 70 do 80 proc. potrzeb cieplnych budynku, a pozostałą część uzupełnia na przykład istniejący kocioł grzewczy. Jest to korzystne rozwiązanie z tego względu, że pompa powietrze-woda podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych nie pracuje wydajnie, zwykle skutkuje to większą opłacalnością korzystania z kotła na paliwo stałe.

Podczas modernizacji systemu grzewczego w już istniejących budynkach bardzo dobrze sprawdza się właśnie pompa ciepła. Użycie tego urządzenia w układzie biwalentnym z drugim źródłem ciepła korzystnie wpływa nie tylko na obniżenie kosztów całkowitego ogrzewania, ale również redukuje koszty i czas trwania całego przedsięwzięcia. Bowiem zastosowanie pompy ciepła jako samodzielnego urządzenia wiązałoby się z wymianą układu odbioru ciepła, najlepsze – jak już wiemy – byłoby ogrzewanie podłogowe, zamiast tradycyjnych grzejników lub klimakonwektorów. Natomiast współdziałanie pompy z kotłem grzewczym nie powoduje takiej konieczności, a inwestycja zwraca się (w zależności od stosowanego pierwotnie paliwa) nawet w ciągu 3-4 lat. Dodatkowo pompy ciepła nie tylko ogrzewają budynki, ale przygotowują również ciepłą wodę oraz stanowią źródło chłodu latem. Możliwość dopasowywania pomp ciepła o różnych mocach z kotłami zasilanymi różnymi paliwami (gaz lub olej) daje swobodę wyboru i sposobność doboru idealnego rozwiązania dla oczekiwań użytkownika. W efekcie uzyskujemy najlepszy stosunek ceny zakupu do uzyskanych oszczędności podczas etapu eksploatacji.

Oczywiste są również korzyści płynące z zastosowania w układach urządzeń bazujących na źródłach odnawialnych. Użytkowanie takich systemów niesie za sobą pozytywny wpływ na otoczenie dzięki redukcji emisji szkodliwych substancji. Kolejną zaletą ogrzewania hybrydowego jest zwiększony poziom bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej. Układ taki zapewnia ciągłość wytwarzania ciepła zarówno w razie awarii któregoś źródła, jak i wystąpienia wysokich cen stosowanego nośnika ciepła, np. oleju opałowego lub energii elektrycznej. Należy bowiem pamiętać, że koszty wytworzenia ciepła zależą ściśle od sprawności urządzenia oraz ceny zakupu paliwa lub prądu w konkretnych warunkach eksploatacyjnych.

Jak widać decydując się na system hybrydowy możemy zaoszczędzić na rachunkach bieżących za ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Sama instalacja urządzeń opierających się na OZE okazuje się mniej kosztowna przy współpracy z istniejącym źródłem ciepła, którym zazwyczaj jest kocioł grzewczy. Pozwala to również na efektywniejszą pracę, dzięki zastosowaniu centralnego systemu sterowania. Ważny jest również aspekt ekologiczny, gdyż stosowanie odnawialnych źródeł redukuje wielkość niskiej emisji. Jest to doskonałe rozwiązanie przy planowanej modernizacji systemu grzewczego, natomiast w domach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło zaleca się stosowanie urządzeń grzewczych pracujących w układzie monowalentnym (samodzielnie), gdyż nie wymagają dużych mocy.