Produkcja gazu energetycznego z drewna odpadowego

Naukowcom z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) udało się opracować metodę syntezy metanu z biomasy drzewnej. W swojej pilotażowej instalacji wykorzystali specjalny reaktor o przekroju plastra miodu. Jakość uzyskiwanego gazu jest porównywalna do tego, jaki wydobywa się spod ziemi, dzięki czemu można używać tego syntetycznego paliwa jako odnawialnej alternatywy dla gazu ziemnego.

Niebieski barwnik jako klucz do rozwoju energetyki odnawialnej?

Naukowcy odkryli nowy sposób magazynowania energii odnawialnej, wykorzystując do tego wodę odpadową z farbiarni odzieży. Zanieczyszczona woda zawierała barwnik – błękit metylenowy, który posiada niezwykle interesujące własności elektryczne. Mogą one pozwolić na zrewolucjonizowanie ogniw elektrycznych w najbliższej przyszłości, jak wskazują badacze.

Nowe baterie litowo-jonowe: nie wybuchają, ponieważ sztywnieją po uderzeniu

Baterie litowo-jonowe są bardzo często stosowane w elektronice konsumenckiej. Mają one jednak istotną wadę – potrafią zapalić się, gdy nie są poprawnie przechowywane, ładowane lub ich obudowa zostanie naruszona. Tego rodzaju awarie mają często poważne skutki: znane są przypadki poparzeń, pożarów i co najmniej jedna katastrofa lotnicza. Naukowcy, poszukując rozwiązania tego problemu, zainspirowali się własnościami pewnych materiałów, by rozwiązać powyższy problem.

Lepsza wydajność i stabilność ogniw fotowoltaicznych z kropkami kwantowymi

Ogniwa fotowoltaiczne oparte o koloidalne kropki kwantowe cały czas zwiększają swoją wydajność konwersji. Daje to nadzieje na ich komercjalizację w różnych zastosowaniach. Mimo to technologia ta nadal boryka się z problemem ograniczonej stabilności. Zespół naukowców z KAIST postanowił go rozwiązać, tworząc ogniwo z kropkami kwantowymi o zwiększonej stabilności, dzięki wykorzystaniu specjalnej warstwy ochronnej. Wykonano ją z organicznego materiału, który nie przepuszcza tlenu i wody, chroniąc tym samym półprzewodniki ogniwa przed degradacją.