Projekt rozporządzenia – ruszyły konsultacje

W dniu wczorajszym Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE do konsultacji społecznych.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument zawiera wzór, który umożliwi wytwórcom energii elektrycznej z OZE obliczenie dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej, możliwej do uzyskania na podstawie programu pomocowego zawartego w ustawie. Wszelkie uwagi do dokumentu można zgłaszać do 2 września br.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak informuje MG, regulacja ta ma na celu wyrównanie szans beneficjentów, a także dba o interesy odbiorców finansujących rozwój OZE. Weryfikacja poziomu uzyskanej pomocy publicznej ponadto ma szczególne znaczenie z punktu widzenia możliwości przystąpienia do aukcji na podstawie ustawy o OZE.

Projekt rozporządzenia oraz pisma kierujące go do konsultacji publicznych można znaleźć tutaj.