„Przedszkolaku złap oddech”

W ramach kampanii „Mogę zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”, którą prowadzi samorząd województwa śląskiego, w 100 przedszkolach pojawią się oczyszczacze powietrza. Akcja ma na celu podniesienie świadomości przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie smog.

Prowadzona kampania finansowana jest ze środków samorządu województwa śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Budżet, który przekracza milion złotych, ma pomóc w podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców śląska – nie tylko tych najmłodszych.

Poza zakupem 500 oczyszczaczy powietrza, które zamontowane zostaną w 100 śląskich  przedszkolach, kampania obejmuje także działania edukacyjne. Wśród dorosłych zostaną rozdane materiały z informacjami o tym, jak przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie smog. Natomiast do grudnia br. trwa konkurs, który wyłoni najlepszy scenariusz zajęć o tematyce antysmogowej dla dzieci. W wybranych budynkach zostaną zamontowane także specjalne tablice informujące o stanie powietrza.

Liczba placówek chętnych do wzięcia udziału w kampanii okazała się bardzo duża, dlatego województwo rozważa możliwość ponownej organizacji podobnych działań. W akcji prowadzonej obecnie przedszkola zostały już wybrane, a procedura przetargowa związana z zakupem oczyszczaczy trwa.