Rafako rozpoczyna sprzedaż magazynów ciepła

Spółka Rafako, wraz z dwoma innymi podmiotami, zamierza rozpocząć sprzedaż systemów do wytwarzania i magazynowania ciepła dla ciepłowni w Polsce. Ciepło pozyskiwane będzie ze słońca lub z pomp ciepła wspieranych przez systemy kogeneracyjne.

„Liczymy na duże zainteresowanie właścicieli i zarządców przedsiębiorstw energetyki cieplnej pracujących na potrzeby ciepła systemowego oraz zakładów przemysłowych”, komentuje menedżer tego projektu w Rafako, Jakub Sitek. “Oferowana technologia wpisuje się w obowiązujący program zwiększenia udziału OZE w polskim systemie cieplno-energetycznym, a także wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję spalania paliw stałych i przy zachowaniu wielkości produkcji ciepła na tym samym poziomie”, wyjaśnia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Partnerami działań Rafako jest Ensol – producent kolektorów słonecznych z Raciborza oraz Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z Krakowa.

System ma pozwolić na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w ciepłowniach – dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłu zawieszonego, węglowodoru aromatycznego itp. W zależności od warunków klimatycznych i lokalizacji magazynu redukcja może sięgnąć nawet do 50%.

“Ciepło generowane w termicznych kolektorach słonecznych oraz pompach ciepła jest magazynowane w wielkopojemnościowych, zaizolowanych (naziemnych lub podziemnych) wodnych zasobnikach ciepła, stanowiących magazyn ciepła”, informuje firma Rafako. Dodaje również, że wszystkie rozwiązania są indywidualnie dostosowane do potrzeb danego dostawcy ciepła. “Pozwalają dostosować parametry techniczne oferowanych rozwiązań skojarzonych (tzw. multisystemów energetycznych) z wykorzystaniem OZE do parametrów sieci pracujących w polskim sektorze ciepła systemowego”, wskazuje spółka.

źródło: rafako, wnp.pl