Rekordowe poziomy dwutlenku węgla w kwietniu

Rok temu zanotowano rekordowy poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Wyniósł on wtedy 410 ppm, po raz pierwszy od, jak się szacuje, milionów lat. W kwietniu tego roku padł kolejny rekord – średniomiesięczna wartość tego parametru przekraczała 410 ppm – wyniosła dokładnie 410,31 ppm.

„Spalamy paliwa kopalne, a dwutlenek węgla gromadzi się w powietrzu. To jest naprawdę bardzo prosty mechanizm”, mówi geochemik, Ralph Keeling.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Krzywa opracowywana przez Keelinga opisuje poziom CO2 w atmosferze mierzony od 1958 roku w obserwatorium klimatycznym na Mauna Loa. Na początku pomiarów odnotowano 315 ppm, teraz – 60 lat później, wskaźnik ten jest niemalże o 100 ppm większy.

Jak zauważa „The Washington Post”, po raz ostatni taki poziom dwutlenku węgla w atmosferze zanotowano około trzech milionów lat temu w średnim Pliocenie, podczas okresu ocieplenia. „Ale wtedy poziom ten utrzymywał się stale, a teraz szybko rośnie”, wskazują cytowani w gazecie naukowcy.

Smokestacks glimpsed above the clouds in Kentucky

Przed początkiem rewolucji przemysłowej przez tysiące lat poziom atmosferycznego CO2 zmieniał się, ale nigdy nie została przekroczona wartość 300 ppm. Taki stan rzeczy trwa od około 800 tysięcy lat. W roku 1880 poziom dwutlenku węgla w atmosferze wynosił około 280 ppm. Obecnie jest o 46% wyższy.

Klimatolog, Katharine Hayhoe komentuje ten rekord: „To tak, jakbyśmy odkryli, że to co codziennie jemy sprawia, że mamy gorączkę i różne inne niepokojące objawy, a mimo to nie redukowalibyśmy tego w naszej diecie, a nawet jedli tego coraz więcej”.

źródło: Washington Post