Koszty wychwytu dwutlenku węgla z atmosfery spadają

Wychwytywanie atmosferycznego dwutlenku węgla i produkcja syntetycznego paliwa z tego gazu wydaje się idealnym rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych: zamiast zwiększać poziom CO2 w atmosferze, spalając paliwa kopalne, możemy wykorzystywać ten sam dwutlenek węgla na nowo. Jednakże tego rodzaju technologie są drogie – złapanie jednej tony tego gazu z powietrza kosztuje około 600 dolarów, jak wskazują najnowsze raporty. Naukowcy zauważają jednak, że wykorzystanie opracowywanych obecnie technologii może zmniejszyć tą wartość do około 100 dolarów/tonę. Wtedy byłoby to opłacalne.

Rekordowe poziomy dwutlenku węgla w kwietniu

Rok temu zanotowano rekordowy poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Wyniósł on wtedy 410 ppm, po raz pierwszy od, jak się szacuje, milionów lat. W kwietniu tego roku padł kolejny rekord – średniomiesięczna wartość tego parametru przekraczała 410 ppm – wyniosła dokładnie 410,31 ppm.