Rozpoczynają się pierwsze termomodernizacje budynków publicznych w ramach umów z NFOŚiGW

Podpisane zostały dwie pierwsze umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na termomodernizację budynków publicznych w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa oraz Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach dofinansowań z NFOŚiGW 31 milionów złotych trafi do Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a 17 milionów do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całkowity budżet Funduszu na dofinansowania tego rodzaju projektów wynosi 200 mln złotych. W konkursie złożonych zostało ponad 200 wniosków na łączną kwotę koło miliarda złotych.

UAM dofinansowanie przeznacza na termomodernizację dawnego budynku Collegium Chemicum. Przewiduje się m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych, wymianę okien, montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, wymianę okien, oświetlenia wewnętrznego i montaż systemu PV. Całkowity koszt inwestycji to ponad 41 milionów złotych, z czego 31,381 mln pochodzić będzie z dofinansowania.

ABW, w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa poprez wykonanie ich głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej”, zmodernizować chce 20 budynków użyteczności publicznej, znajdujących się m.in. w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach i Wrocławiu. Są to dosyć stare budynku, powstałe kilkadziesiąt lat temu i ich modernizacja jest wysoce wskazana, ponieważ charakteryzują się one bardzo niską efektywnością energetyczną. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 21 mln zł, z czego ponad 17,3 mln pochodzić będzie z dofinansowania z POIiŚ.

Są to dopiero dwie pierwsze umowy tego rodzaju, jakie podpisuje Fundusz. W ocenie merytorycznej, oprócz tych dwóch projektów, pozytywną ocenę otrzymało osiem innych projektów. Dofinansowania tego rodzaju otrzymają w przyszłości m.in. Zakład Karny w Wadowicach, Areszt Śledczy w Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Izba Skarbowa w Poznaniu, Technikum Leśne w Białowieży, Izba Skarbowa we Wrocławiu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie i Sąd Apelacyjny w Łodzi.