Rozstrzygnięciu przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta złożona przez konsorcjum grupy: Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz Polimeksu Mostostalu. Cena całkowita wybranej oferty, obejmująca budowę bloku w formule pod klucz oraz umowę serwisową, wynosi brutto 1 587 219 tys. zł. po przeliczeniu euro na zł wg kursu z 1 lutego 2017 roku.

Inwestycja przyczyni się do modernizacji warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użytkowania, a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej w Ec Żerań o ok. 80 procent. Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy gazu na polskim rynku. Jednostka o mocy zainstalowanej około 490 MWe będzie zużywała corocznie około 550 mln m3 gazu ziemnego, co będzie stanowić około 4 proc. krajowego zużycia tego paliwa. Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego planowane jest na 2020 rok.

Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań stanowi strategiczną inwestycję nie tylko dla m. st. Warszawy i PGNiG TERMIKA, ale także w skali kraju. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy oraz poprawi komfort życia lokalnej społeczności. Budowa bloku BGP o mocy 450 MWe w Ec Żerań ma na celu odtworzenie mocy wytwórczych zakładu w związku z programem likwidacji wyeksploatowanego, przestarzałego majątku produkcyjnego (ponad 60-letniego), niespełniającego oczekiwanych standardów środowiskowych Konkluzji BAT – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Balon.Lab wystartował

Następny artykuł

Elektryczny Volkswagen produkowany w Polsce?

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,