Rozwiązania smart home w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Inteligentny system sterowania ogrzewaniem z kontrolą temperatury, czujnikami ruchu i odzyskiem ciepła pozwoli zoptymalizować zużycie energii w Zespole Szkół w Starej Łubiance. Rozwiązania z zakresu „smart home” coraz częściej wykorzystywane są nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale i obiektach użytkowych. Służyć mogą zarówno optymalizacji energetycznej, ale i poprawie bezpieczeństwa.

W szkole w Starej Łubiance zainstalowano system zarządza ogrzewaniem i oświetleniem w 17 salach lekcyjnych. Dzięki wykorzystaniu czujników ruchu automatyzacji uległo zarządzanie oświetleniem. Co więcej, inteligentne czujniki sterujące temperaturą w salach lekcyjnych po nie wykryciu ruchu w pomieszczeniu przez 30 minut zarządzą obniżenie w nim temperatury. System ma pozwolić na redukcję zużycia energii nawet o 25%.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Inwestycja zapewniła nie tylko bardziej komfortowe warunki pracy uczniom i nauczycielom, ale także wymierne korzyści dla środowiska, odczuwalne przez gminę. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli objąć podobną modernizacją również inne obiekty użytku publicznego w naszej okolicy – komentuje Tobiasz Wiesiołek, wójt gminy Szydłowo.

System wykorzystuje ponadto stację pogodową, która umożliwia stworzenie szeregu funkcji wpływających na ułatwienie eksploatacji budynku. Oprócz zautomatyzowania zarządzania oświetleniem, jest możliwość dostosowania ogrzewania do temperatury na zewnątrz. Dzięki wprowadzeniu algorytmów uczenia maszynowego system opracowuje schemat użytkowania budynku. Dzięki temu optymalizacja jeszcze bardziej się pogłębia, ponieważ prognozowanie wystąpienia cyklicznych zdarzeń pozwala na zmianę ustawień w najlepszym momencie.

– System testujemy od kilku miesięcy, ale optymistycznie patrzymy w przyszłość i liczymy na znaczne oszczędności w najbliższych latach. Zastosowane rozwiązania pozwalają bowiem obniżyć koszty eksploatacji i oszczędzać energię – przewiduje Ewa Żychlińska, dyrektor Zespołu Szkół w Starej Łubiance.

Tymczasem szkoły na całym świecie coraz chętniej wdrażają inteligentne rozwiązania nie tylko w celu optymalizacji kosztów ogrzewania, ale i zwiększenia bezpieczeństwa wewnątrz budynków. Plainedge High School w North Massapequa w Nowym Jorku była pierwszą szkołą w USA, która wprowadziła u siebie czujnik Fly Sense wykrywający dym, również z e-papierosów oraz niepokojące hałasy w miejscach, takich jak toalety. Czujnik Fly Sense wykorzystuje uczenie maszynowe w celu ustalenia podstawowych parametrów środowiska. Im więcej danych gromadzi się w danym czasie, tym działanie jest dokładniejsze. W oparciu o bodziec, taki jak wykrycie nastolatka palącego papierosa w łazience czy hałas mogący świadczyć o przemocy, czujnik może wywołać określone działanie. Nauczyciele pełniący dyżur mogą otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W pulpicie nawigacyjnym pojawiają się ponadto informacje o tym, ile alertów zanotowano w danym okresie i gdzie wygenerowano alarmy.

Fot. Michał Sokołowski