Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?

Po przeprowadzonych dopiero dwóch aukcjach, branża PV powiększyła się o 298 firm. Firmy te albo same zrealizują inwestycję albo będą szukać partnerów biznesowych albo sprzedadzą swoje projekty inwestorom. W gronie zwycięzców systemu firmowanego przez państwo nie ma spółek będących w zarządzie Skarbu Państwa, jednak wśród kupujących wygrane projekty (właściciele wygranych w aukcjach projektów już zaczynają podpisywać umowy na finansowanie z bankami lub sprzedają wygrane projekty) znalazły się także państwowe PGE i TAURON Polska Energia.

Najwięcej zwycięskich firm prowadzi swoją działalność nie dłużej niż 5 lat. Można przypuszczać, że inwestorzy wykazując większe zainteresowanie aukcjami OZE założyli spółki celowe, utworzone pod konkretny projekt. Zdecydowaną większość firm, które wygrały obie aukcje stanowią te o kapitale równym 5 000 zł, czyli minimalnym kapitale zakładowym, jaki jest potrzebny do zawiązania spółki.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z uzyskanych informacji wynika, że wiele zwycięskich firm w poszczególnych aukcjach, należy do jednego właściciela lub posiada jego udziały. Duża część z nich jest zagranicznymi spółkami. Do największych zwycięzców aukcji należą firmy przedstawione na wykresie poniżej.

Instytut Energetyki Odnawialnej m.in. na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz informacji publicznie dostępnych przygotował:

·    raport „Aukcje OZE – Fotowoltaika. Firmy fotowoltaiczne wygrywają w systemie aukcyjnym – prezentacja firm i projektów”. W raporcie omówiono i przedstawiono graficznie wyniki dwu pierwszych aukcji na projekty (instalacje) fotowoltaiczne. Przedstawiono charakterystykę firm oraz syntetyczne wyniki analiz struktury zwycięskich firm.

·    szczegółową bazę danych zwycięzców aukcji w branży fotowoltaicznej. Baza danych pozwala na wszechstronną analizę nowego, szybkorosnącego segmentu rynku OZE. Baza danych z kontaktami w formacie Excel jest dostępna na stronie internetowej IEO.

Źródło: IEO