Tauron idzie w górę – miliard zysku netto za pierwsze półrocze

Spółka Tauron opublikowała raport dotyczący zysków firmy oraz jej sytuacji na giełdzie. Okazuje się, że polskie przedsiębiorstwo ma się czym pochwalić. W ostatnim czasie odnotowało duży zysk, zwłaszcza w sektorze wydobycia. Czy węgiel wciąż góruje?

  • EBITDA wyniósł 2,09 mld zł (wzrost o 26% rdr.), a marża EBITDA – 23,9%,
  • zysk netto ukształtował się na poziomie powyżej 1 mld zł,
  • największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty dystrybucji (EBITDA – 1,203 mld zł), sprzedaży (EBITDA – 545 mln zł) oraz wytwarzania (EBITDA – 306 mln zł),
  • znaczna poprawa wyników segmentu wydobycia – wzrost produkcji i sprzedaży węgla handlowego, odpowiednio o 34% i 44,7% rdr.,
  • wzrost produkcji energii elektrycznej o 12% rdr. oraz ciepła o 10% rdr.,
  • solidny, 4-procentowy wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej oraz 10-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii klientom grupy Tauron,
  • nakłady inwestycyjne na poziomie 1,495 mld zł – największy CAPEX zrealizowano w segmentach wytwarzania (814 mln zł), dystrybucji (605 mln zł) i wydobycia (56 mln zł),
  • wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2017 roku: 2,17x (spadek o 0,15x w stosunku do końca 2016 roku).

 

(wszystkie dane za I półrocze 2017, dane skonsolidowane)

Spółka Tauron produkuje i wydobywa coraz więcej węgla kamiennego, ciepła oraz energii elektrycznej. Dzięki częstokroć większemu popytowi na energię również latem grupa ta odnotowuje większe zyski. Produkcja węgla handlowego w pierwszym półroczu bieżącego roku wzrosła aż o 34 procent w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego i wyniosła 3,32 miliona ton. W związku z wydobyciem zwiększyła się również sprzedaż – aż o 45 procent. Oczywiście takie wydobycie stało się możliwe właśnie dzięki rozwinięciu możliwości wydobywczych w kopalniach „Brzeszcze” i „Janina”.

W pierwszym półroczu tego roku w sektorze wytwarzania Tauron wygenerował 9,46 TWh energii elektrycznej (różnica 12 procent w porównaniu do roku poprzedniego). Ze zwiększoną produkcją ma związek przyjęta strategia handlowa oraz notująca wzrost sprzedaż kontraktowa w sekcji wytwarzania. Znacząco cierpi na tym OZE, ponieważ generowanie energii z odnawialnych źródeł jest niższe aż o 14 procent w porównaniu do roku ubiegłego. Na ten wynik składają się ograniczenia związane ze spalaniem biomasy (niskie ceny zielonych certyfikatów).

Produkcja i wydobycie węgla zawdzięcza swój wzrost również rekordom zużycia energii latem. Dzięki większemu zapotrzebowaniu odbiorców spółka osiągnęła poziom 7,1 PJ energii, czyli o 10 procent więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Obecnie Tauron obejmuje 18 procent powierzchni Polski pod względem działania i jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Columbus Energy S.A. i obligacje serii D

Następny artykuł

Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: