Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE

Ministerstwo Energii poinformowało w piątek, że w wyniku głosowania 417 posłów przyjęta została nowelizacja ustawy o OZE. Według przyjętej ustawy, aukcje dla źródeł odnawialnych mogą zostać przeprowadzone jeszcze w 2019 roku. Realizacje aukcji pozwolą na zrealizowanie 15 proc. celu OZE na 2020 r.

Pakiet prosumencki

Ustawa rozszerza dotychczasową definicję prosumenta, czyli odbiorcy końcowego, który pozyskuje energię na własne potrzeby – wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Według przyjętych zmian, prosumentami będą mogli zostać mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii nie jest przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej. Ustawa zakłada magazynowanie lub sprzedaż energii – na uzgodnionych warunkach – wybranemu sprzedawcy w korzystnym systemie opustów.

Spółdzielnie energetyczne

Nowelizacja pozwala na założenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło, że Spółdzielnie będą miały prawo do rozliczania się z nadwyżek energii elektrycznej według prosumenckiego systemu opustów. – “Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji (czyli do maksymalnej mocy 50 kW), dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie jest głównym obszarem działalności, będą mogli być prosumentami energii odnawialnej. To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Przyjęta dziś ustawa to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej gospodarki” – poinformowała minister Jadwiga Emilewicz.

Aukcje OZE 

Ministerstwo Energii zamierza przyspieszyć inwestycje w OZE, w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii o 15 proc. w końcowym zużyciu brutto, do końca 2020 r. Do realizacji tego planu niezbędne jest przeprowadzenie przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji, które pozwolą na budowę 2500 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Jak podało PAP, według prognoz Ministerstwa – “łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 r. będzie rzędu 10 TWh, a łącznie z aukcjami z roku 2018 – ok. 35 TWh”.

Nowelizacja została przyjęta większością głosów przez Sejm i trafiła do Senatu

“Pakiet prosumencki” jest efektem prowadzonych prac przez Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE  koordynowany przez minister Jadwigę Emilewicz. Stanowi on pierwszą część zmian przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, w 2019 roku Polska może znaleźć się na 4. miejscu pod względem przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych w UE.