Off-shore: 30 lat na morzu? W pełni osiągalne

Jak donoszą firmy K2 i JLT, prowadzące badania statystyczne morskich instalacji wiatrowych – jak najbardziej osiągalne może być trzydzieści lat eksploatacji tego rodzaju systemów. Dotychczasowo mówiło się raczej o 20 lub 25 latach eksploatacji wiatraków off-shore.

Spółka „K2 Management” oraz broker ubezpieczeniowy „JLT Specialty” opracowały właśnie raport pod tytułem „Redukcja kosztów energii: wyzwania, trendy i okazje w dzisiejszych projektach wiatrowych”. Dane zaprezentowane w raporcie pochodzą z wyników badania 60 farm wiatrowych – tak na morzu jak i na lądzie.

Co najmniej 25% operatorów farm wiatrowych rozważa wydłużenie czasu eksploatacji farmy o pięć lat względem początkowo zakładanego, jak czytamy w raporcie. Dodatkowo, zauważono że deweloperzy podejmują wiele działań mających na celu minimalizowanie ryzyka instalacji – około 60% morskich projektów wiatrowych wykorzystuje pięć (lub mniej) równoległych, niezależnych kontraktów na projektowanie, dobór i zakup elementów, konstrukcję oraz instalację wiatraka.

Ograniczenie liczby tych kontraktów mogłoby – potencjalnie – zmniejszyć koszty inwestycji i przyspieszyć zwrot środków – twierdzą zgodnie K2 i JLT. Szczególnie że około ¼ deweloperów niedoszacowała kosztów operacyjnych, co rzutuje na dalsze perspektywy rozwoju sektora.

Jak mówi Zimon Luby z K2 Management – Raport ten daje szansę sektorowi wiatrowemu poznać dokładniej w szczegółach i ogólnym obrazie to co nasi analitycy dowiedzieli się na temat trendów i kierunków rozwoju w tym sektorze OZE.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej: