Smog, a wydajność pracowników. Źle czy bardzo źle?

Naukowcy z National University of Singapore (NUS) przeprowadzili obszerne badania, które wykazały, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza jest nie tylko niezdrowe, ale może również zmniejszyć produktywność pracowników. Wyniki badania zostały opublikowane 3 stycznia 2019 r. w “American Economic Journal: Applied Economics”.

Większość z nas zna negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, ale ekonomiści z Singapuru postanowili poszukać jego społeczno-ekonomicznych skutków. Zespół NUS, w tym profesor Haoming Liu i dr Jiaxiu He, spędzili ponad rok, zbierając informacje z dwóch fabryk tekstyliów w Chinach, w których pracownicy faktorii rozliczani byli za każdy wykonany produkt. Pozwoliło to na zbadanie zależności między zanieczyszczeniem powietrza, a zmianami w wydajności robotników.

Naukowcy porównali liczbę sztuk wyprodukowanych dziennie przez każdego pracownika do pomiaru stężenia cząstek stałych, na które był on narażony w miarę upływu czasu. W badanych fabrykach poziomy zanieczyszczeń znacznie różniły się z dnia na dzień, ale zazwyczaj były wysokie. W jednej z nich poziomy PM2.5 wynosiły średnio około siedmiokrotność bezpiecznego limitu wyznaczonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.

Co ciekawe, zespół odkrył, że codzienne wahania zanieczyszczenia nie wpływają bezpośrednio na produktywność pracowników, ale przy dłuższej ekspozycji na smog można zaobserwować wyraźny spadek wydajności. “Stwierdziliśmy, że wzrost PM2,5 o 10 µg/m³, utrzymujący się przez 25 dni, zmniejsza dzienną produkcję o 1 procent” – mówi profesor nadzwyczajny Liu. “Efekty są subtelne, ale bardzo znaczące“. Dodatkowo z badań wynika, że wysokie stężenie pyłu wpływa na samopoczucie pracowników, poza wnikaniem do płuc i krwiobiegu oddziałuje też psychologicznie, pogarszając nastrój i zmniejszając chęć do pracy.

Co to oznacza dla nas? W Polsce normy przekraczane są non stop, często nawet o kilkaset procent. W interesie pracodawców jest, by ich pracownicy oddychali dobrym powietrzem i np. instalowali w firmach oczyszczacze powietrza. Ochrona zdrowia pracowników przekłada się na ich większą wydajność, ale i lepsze postrzeganie pracodawcy przez zatrudnionych i kontrahentów.

Dodaj komentarz


You May Also Like

Rząd wystraszył się Unii i zmienił zdanie. Będą wiatraki i dekarbonizacja

Starsi Czytelnicy pamiętają pewnie zabawę z dawnego „Przekroju” pod tytułem „Wytęż wzrok i znajdź x szczegółów, którymi różnią się oba rysunki”. Wytężyliśmy się maksymalnie i poszukaliśmy różnic pomiędzy Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu przesłanym Brukseli oraz Polityką Energetyczną Państwa 2040 przeznaczoną na użytek krajowy. Okazało się, że w kilku punktach istotnie się różnią.

Chiny rosną w siłę, eksporterzy ropy tracą na znaczeniu

Chiny pełnią wiodącą rolę w dziedzinie energii odnawialnej i są obecnie największym na świecie producentem, eksporterem i instalatorem paneli słonecznych, turbin wiatrowych, baterii i pojazdów elektrycznych – tak wynika z najnowszego raportu Globalnej Komisji Geopolitycznej Przemian Energii, zaprezentowanego 11 stycznia w Abu Zabi. Na znaczeniu tracą liderzy rynku energetycznego opartego na paliwach kopalnych.