Spółka Wodociągi Jaworzno z 2 mln dotacji na oczyszczanie ścieków

Spółka Wodociągi Jaworzno ma w planach opracowanie nowatorskiego planu oczyszczania ścieków z substancji chemicznych. Dostanie na to 2 mln złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wodzie, którą spożywamy, znajdują się niebezpieczne ilości substancji farmaceutycznych, narkotyków czy wyrobów medycznych – przyczyną jest pogłębiające się zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Wszystkie te substancje mają fatalny wpływ na środowisko, zagrażają też człowiekowi. Jaworzańskie wodociągi opracowują innowacyjną metodę, która pomoże w oczyszczaniu ścieków z toksyn. NFOŚiGW znalazł na to dotację wysokości 2 mln zł.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Umowa, którą podpisaliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy nowatorskiego projektu, pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie. Jestem przekonany, że przyniesie on dobre efekty zarówno naszej firmie, jak i innym przedsiębiorstwom wodociągowych w Polsce. Skuteczne usuwanie szkodliwych substancji ze ścieków wpłynie pozytywnie na ochronę zdrowia mieszkańców, co jest sprawą kluczową – tłumaczy Józef Natonek, prezes spółki Wodociągi Jaworzno.

Na czym będzie polegała nowa metoda oczyszczania ścieków z chemicznych substancji? Specjalne urządzenie będzie ozonować ścieki. Metoda pozwoli zredukować obecność szkodliwych substancji o 80%. Wprowadzony zostanie także system pobierania próbek do badań. Co ciekawe, cały pomysł opiera się na wykorzystaniu energii elektrycznej i powietrza. Koszt wdrożenia nowoczesnych procesów oczyszczania ścieków to 3 mln zł, NFOŚiGW zadeklarował wsparcie w wysokości 2 mln złotych.