Stuletnia hydroelektrownia w Borowie modernizowana

Grupa Energa rozpoczęła kompleksową modernizację liczącej sto lat elektrowni wodnej zlokalizowanej w miejscowości Borowo, na rzece Drawa (woj. zachodniopomorskie). Hydroelektrownia ma być wyposażona w wysokosprawną turbinę, której mocy wyniesie 0,7 MWe, oraz nowe urządzenia elektroenergetyczne. Zadaniem instalacji jest poprawa efektywności wytwarzania energii elektrycznej, jak również usprawnienie eksploatacji. Efektem modernizacji ma być wydłużenie czasu „życia” takiej elektrowni oraz zwiększenie jej wskaźnika dyspozycyjności w kolejnych dekadach. Zakończenie prac zaplanowano na czwarty kwartał 2018 roku.

Zmodernizowana elektrownia ma się charakteryzować m.in.: wyższą sprawnością generowania energii, zmniejszonym zakresem obsługi obiektu, lepszą ochroną przed wysokim poziomem wody powierzchniowej i wydłużonym czasem ekonomicznej użyteczności.

Elektrownia Borowo znajduje się w gminie Kalisz Pomorski. Jej moc zainstalowana liczy aktualnie około 0,9 MW. W tej stuletniej elektrowni eksploatuje się oryginalne zespoły prądotwórcze, które zostały poddane do tej pory jedynie dwóm remontom kapitalnym. Aktualnie spółka Energa Wytwarzanie przeprowadza całościową modernizację w celu nie tylko utrzymania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni, ale też pozyskania dodatkowych mocy z odnawialnego źródła.

Elektrownia wodna to ciekawy obiekt inżynieryjny i architektoniczny. Powstawała w latach 1916–1918 w miejscu dawnego tartaku wodnego. Biorąc pod uwagę unikatową architekturę, modernizacja jest przeprowadzana z zachowaniem wszystkich zabytkowych walorów obiektu. Co więcej, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych pozwoli na zminimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne.

Elektrownia ma być wyposażona w turbinę wodną o mocy 0,7 MWe oraz nowe urządzenia elektroenergetyczne. Zmiany mają też poprawić stan techniczny istniejącej infrastruktury, w tym też modernizację rozdzielni SN-15 kV. Stacja napowietrzna ma być zastąpiona stacją wnętrzową z transformatorami suchymi.

Nowa turbina ma być zamontowana w niezagospodarowanej komorze i przyjąć cały charakterystyczny przepływ średni roku. Z kolei do tej pory eksploatowane dwa hydrozespoły elektrowni pozostaną jako rezerwy wytwórcze. Ich praca ma być ograniczona do szczytowych przepływów, które mają miejsce średnio kilka razy w ciągu roku.

Głównym wykonawcą planowanej modernizacji elektrowni jest gdańska firma Gajek Engineering. Spółka ta zrealizowała m.in. takie przedsięwzięcia, jak budowa nowej Elektrowni Wodnej Przechowo, Kotowo czy Bobrowice IV, a także modernizacja elektrowni wodnych Oborniki i Czarnocińskie Piece.

Koszty modernizacji szacuje się na około siedem milionów złotych. Energa Wytwarzanie ma zapewnione środki finansowe na ten cel. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 2,7 miliona złotych.

W wyniku realizacji projektu uniknie się emisji dwutlenku węgla w wymiarze sześciuset trzydziestu ton rocznie, zaś produkcja energii elektrycznej zostanie zwiększona o 757,58 MWh/rok.