Systemy magazynowania energii wymagają rządowego wsparcia

Zastosowanie opartych o akumulatory systemów magazynowania energii elektrycznej są coraz większe, aczkolwiek do rozwinięcia się w pełni sektor ten wymaga wsparcia rządów, jak donosi raport opracowany przez Axis Insurance oraz Renewables Consulting Group.

W raporcie zatytułowanym „Magazynowanie energii: Szansy i Wyzwania” analitycy opisują, że istnieje ogromna szansa na popularyzację tego rodzaju systemów na świecie, aczkolwiek aby było to możliwe wymagane jest wsparcie ze strony rządów poszczególnych krajów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kraje przygotowane na takie kroki z pewnością „przejmą rolę w kształtowaniu systemów energetycznych przyszłości z zdecentralizowanymi systemami energetycznymi” czytamy w raporcie. Raport ten zajmuje się także kwestiami szacunku ryzyka związanego z wykorzystaniem systemów magazynowania energii opartymi o akumulatory.

Techniczna analiza ryzyka obejmuje takie kwestie jak gospodarka materiałami niebezpiecznymi, jakie wykorzystywane są do konstrukcji ogniw oraz granicami wykorzystania systemów. Analiza obejmuje również ryzyko komercyjne.

W raporcie zauważono także, że obecnie hamulcem szerokiej implementacji tych systemów  jest koszt technologii, aczkolwiek ceny zastosowania niektórych technologii, takich jak ogniwa litowo-jonowe czy baterie z pompowanym elektrolitem, spadają.

Zalety i konieczność zastosowania magazynów energii są oczywiste – powiedział Steve Freemen, dyrektor Renewables Consulting Group. – Jednakże w realiach szybko zmieniającego się i dojrzewającego rynku, technologie bardzo szybko ewoluują i wraz z dojrzewaniem nowych, zmienia się koszt i poziom skomplikowania ich zastosowania – dodał Freemen.