Szczecin: zwiększenie środków na realizację programu likwidacji pieców węglowych

Władze samorządowe Szczecina postanowiły zwiększyć do 2,5 mln zł środki na realizację programu Mewa, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w tym pyłów i CO2. Ich głównym źródłem są tradycyjne piece węglowe, wciąż obecne w wielu domach na terenie Szczecina. Dofinansowanie może objąć 55% poniesionych kosztów.

Samorządowcy swoją ofertę kierują zarówno do indywidualnych właścicieli domów i mieszkań, jak i wspólnot mieszkaniowych oraz gminnych jednostek publicznych – firm i osób prywatnych. Paulina Łatka ze szczecińskiego magistratu zapewnia, że procedura związana z otrzymaniem wsparcia finansowego jest łatwa i nadal trwa przyjmowanie wniosków. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych miasta, a wypełnione dokumenty można składać w biurze obsługi interesanta lub przesłać pocztą.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Program Mewa

Program realizowany jest od czerwca 2018 roku i zakłada trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianie na systemy bardziej ekologiczne. Do tej pory na modernizację systemów grzewczych przeznaczono 1,5 mln zł, w najbliższym czasie do rozdysponowania wśród mieszkańców jest kolejny 1 mln zł.