Szczyt COP24 właśnie rozpoczyna się w Katowicach!

Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, oficjalnie przejął od premiera Fidżi, Franka Bainimaramy, obowiązki Prezydenta COP. Jego kandydatura została zaakceptowana przez przedstawicieli wszystkich stron Konferencji Klimatycznej przez aklamację. Michał Kurtyka będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe dwanaście miesięcy. Uroczystość odbyła się na terenie COP24 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Swoją obecność na wydarzeniu odbywającym się w stolicy Górnego Śląska zapowiedzieli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Sekretarz Generalny ONZ António Guterres oraz głowy państw i rządów z kilkudziesięciu państw świata.

Michał Kurtyka od początku był głęboko zaangażowany w przygotowanie szczytu klimatycznego ONZ w Polsce. Od kwietnia 2018 roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24. Uczestniczył w szeregu rozmów i konsultacji, sondując gotowość przedstawicieli 196 państw i Unii Europejskiej, przyjeżdżających na szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach, do osiągnięcia porozumienia. Z optymizmem przyznaje: Od wszystkich partnerów usłyszałem wstępną, ale jasną deklarację chęci zwieńczenia COP24 sukcesem. I dodaje: – Ewentualne porozumienie oznacza jednogłośne zaakceptowanie wielostronicowego, skomplikowanego i napisanego technicznym językiem dokumentu. Nie będzie to łatwe, ale cuda to przecież polska specjalność.

Prezydencja COP tradycyjnie trwa rok, a zmiana pełniącego funkcję prezydenta COP bezpośrednio poprzedza kolejny szczyt klimatyczny. Do dzisiejszego poranka obowiązek ten pełnił Frank Bainimarama, premier Fidżi – gospodarz poprzedniej konferencji. Symbolicznie przekazał swoją funkcję i prerogatywy Michałowi Kurtyce, wręczając mu młotek, będący atrybutem prezydenta COP.

Uroczystość poprzedziła uroczyste otwarcie globalnego szczytu klimatycznego ONZ – COP24, które jutro odbędzie się w stolicy Górnego Śląska. Ponad 26 tysięcy gości z całego świata – przedstawiciele państw i instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, biznesu – będzie debatować nad sposobem osiągnięcia celów, wyznaczonych w Porozumieniu paryskim z 2015 roku. Rola Prezydenta COP jest istotna dla przebiegu negocjacji i osiągnięciu ewentualnego porozumienia, zaś zasada bezstronności pozwala mu przyjmować rolę mediatora łagodzącego spory i szukającego kompromisu. – Sądzę, że nie można wyobrazić sobie lepszego miejsca dla wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich państw w sprawie polityki klimatycznej niż Polska. Nasz kraj w ciągu ostatnich trzydziestu lat– ograniczył emisję gazów cieplarnianych o 30% przy jednoczesnym, ciągłym wzroście gospodarczym. Inwestujemy w nowe technologie i innowacje – chociażby w elektromobilność.– podkreśla nowy Prezydent COP.

Szczyt klimatyczny ONZ – COP24 w Katowicach potrwa od 2 do 14 grudnia.