Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

0 zł – tyle wyniesie opłata OZE w 2019 roku

sieć

0 zł – tyle wyniesie opłata OZE w 2019 roku

Opłata OZE doliczana do rachunku za energię elektryczną w 2019 roku nadal będzie wynosiła 0 zł. Wszystko dzięki ogromnej nadwyżce na rachunku opłaty OZE. To z niej finansowana jest produkcja energii odnawialnej w systemie aukcyjnym.

Reklama

Ogromną nadwyżkę, która pozwoliła na utrzymanie opłaty OZE w 2019 roku na poziomie 0 zł, uzbierano z opłat doliczanych do rachunków od połowy 2016 roku – czyli od momentu wprowadzenia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Początkowo, mimo że jeszcze nie było żadnych producentów zielonej energii, jej stawka została ustalona na 2,51 zł/MWh. Następnie w roku 2017 podniesiono ją do 3,7 zł/MWh.

W ten sposób została wygenerowana spora nadwyżka, której producenci OZE nie skonsumowali mimo przeprowadzonych aukcji. Dlatego też Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję, aby stawka opłaty nadal utrzymała się na poziomie 0 zł.

Sytuacji sprzyja fakt, że instalacje OZE wsparte aukcyjnym systemem wsparcia na początku pierwszego półrocza 2017 roku oraz te, które rozpoczęły produkcję w 2018 roku, nie wygenerowały znacznych kosztów.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.