Czarne chmury nad polskim słońcem

Energia ze słońca mogłaby latem wesprzeć polski system elektroenergetyczny. Dla branży przełomem były aukcje OZE, dzięki którym kilkaset farm słonecznych może powstać w tym i przyszłym roku. Sytuacja jest jednak w wielu przypadkach krytyczna, gdyż nie wszystkim udało się zdobyć finansowanie.

Taryfy gazowe dla firm znikają!

1 października 2017 roku taryfy gazowe dla firm zostały zlikwidowane. Jedynymi odbiorcami, dla których owe taryfy będą dostępne, to gospodarstwa domowe. Będą one rozliczane według cennika zatwierdzanego przez prezesa Urzędu…