Enea i Energa z nowymi taryfami za prąd

Urząd Regulacji Energetyki przyznał taryfy dla kolejnych sprzedawców energii. Ich klienci również zapłacą więcej za prąd!

Odbiorcy energii w taryfie G11 (gospodarstwa domowe), którzy są klientami spółek Enea oraz Energa Obrót, zapłacą za prąd o około 9 złotych miesięcznie więcej. Wyższe rachunki będą dotyczyć również odbiorców w taryfie G12, którzy zużywają więcej energii niż przeciętni odbiorcy. W związku z tym ich opłaty będą nominalnie odpowiednio wyższe.

Dodatkowo uwzględniając zatwierdzone jeszcze w połowie grudnia taryfy na dystrybucję energii elektrycznej, rachunki za prąd w stosunku do poprzedniego roku wzrosną o około 12,2% dla klientów Enei i o ok. 11,3%  dla klientów Energi. 

Nowe taryfy zaczną obowiązywać po 13 stycznia 2020 roku. Wcześniej URE taryfę na sprzedaż energii na rok 2020 zatwierdził tylko spółce Tauron Sprzedaż.