Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Grozi ci wstrzymanie dostaw prądu i gazu? Co robić, gdy nie jesteś w stanie płacić rachunków?

Grozi ci wstrzymanie dostaw prądu i gazu? Co robić, gdy nie jesteś w stanie płacić rachunków?

Grozi ci wstrzymanie dostaw prądu i gazu? Co robić, gdy nie jesteś w stanie płacić rachunków?

Trudna sytuacja energetyczna dotyka coraz większej grupy Polaków. Z problemami w opłaceniu rachunków za energię boryka się już ponad 200 tys. mieszkańców Polski. Co robić, kiedy grozi ci wstrzymanie dostaw prądu i gazu?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Wstrzymanie dostaw prądu i gazu

Wstrzymanie dostaw prądu i gazu w samym 2021 roku sięgnęło aż 265 tys. przypadków – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Problem ten dotyczy głównie odbiorców w gospodarstwach domowych (78%), a najczęstszą przyczyną jest brak terminowych płatności za pobraną energię elektryczną i gaz ziemny (98%).

Bezprecedensowe wzrosty cen paliw i energii, oddziałują na wiele sfer życia i gospodarki. Kolejne wzrosty cen widoczne są już na rynkach hurtowych energii i gazu, a obecna sytuacja gospodarcza dają podstawę by przewidywać, że problemy z opłacaniem rachunków mogą dotknąć jeszcze większej liczby odbiorców. W jaki sposób można zmierzyć się z tymi wyzwaniami aby uniknąć ryzyka wstrzymania dostawy prądu lub gazu?

Krok 1 – kontakt z przedsiębiorstwem energetycznym

Renata Mroczek, Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Łodzi radzi, by już na etapie gdy konsument spodziewa się trudności z opłaceniem rachunków, skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym.

– Najlepiej wspólnie z przedsiębiorstwem wypracować sposób wyjścia z trudnej sytuacji. Wiele przedsiębiorstw prowadzi specjalną politykę postępowania w takich okolicznościach. Przedsiębiorstwo może np. rozłożyć płatności na raty lub odroczyć termin zapłaty. Można też uzgodnić inne warunki doradza szefowa łódzkiego oddziału URE.

Najczęściej spotykane formy pomocy przedsiębiorstw energetycznych to:

  • instalacja liczników przedpłatowych,
  • rozłożenie należności na raty,
  • przesunięcie terminów płatności,
  • nie naliczanie lub umorzenie odsetek,
  • odstąpienie od windykacji (szczególna sytuacja osobista).

Wstrzymanie dostaw prądu i gazu – alternatywne rozwiązania

Sprzedawca ma obowiązek pisemnie powiadomić odbiorcę w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostaw. Wraz z powiadomieniem odbiorca otrzyma informacje o możliwych alternatywnych rozwiązaniach w stosunku do wstrzymania dostaw. Proponowane rozwiązanie nie może jednak generować dodatkowych kosztów dla odbiorców, którym grozi wstrzymanie dostaw gazu i prądu.

– Nie jest w interesie przedsiębiorców wstrzymanie dostaw, dlatego mogą stosować całą gamę różnych rozwiązań alternatywnych, by tego uniknąć – mówi Renata Mroczek.

Inne formy wsparcia, które może zaoferować dostawca prądu, to m.in. audyt energetyczny oraz doradztwo w zakresie energii elektrycznej oraz zarządzania długiem. 

Aby skorzystać z któregoś ze stosowanych przez sprzedawcę rozwiązań alternatywnych, odbiorca powinien złożyć do przedsiębiorcy odpowiedni wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw gazu i prądu.

Wstrzymanie dostaw prądu i gazu

Krok 2 – reklamacja 

Odbiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw może złożyć reklamację dotyczącą dostarczania paliw gazowych lub energii.

W takiej sytuacji, do czasu rozpatrzenia reklamacji, dostarczania gazu lub energii nie wstrzymuje się. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację, a ma na to 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

Wstrzymanie dostaw prądu i gazu

Krok 3 – rozwiązanie sporu przez Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE

Odbiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji może wystąpić do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie.

W takiej sytuacji nie wstrzymuje się dostarczania paliw gazowych lub energii do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora. Przedsiębiorstwo musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, które ma być prowadzone przez Koordynatora.

Krok 4 – Brak prądu. Co dalej?

Nawet gdy już doszło do wstrzymania dostaw, sytuację można rozwiązać. Tu także odbiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego.

Odbiorca może złożyć do przedsiębiorstwa reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie gazu lub energii w terminie trzech dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu jej rozpatrzenia.

Jeżeli reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona, odbiorca może wystąpić do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego URE o rozpatrzenie sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii. Prezes URE może wtedy na wniosek strony wydać postanowienie, w którym określa warunki wznowienia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Przedsiębiorstwo jest obowiązane kontynuować dostarczanie energii lub gazu do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE.

– Wstrzymanie dostaw jest tą kategorią spraw, które URE zalicza do pilnych, dlatego każdorazowo, w sytuacjach spornych lub po wpłynięciu skarg dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii podejmujemy działania wyjaśniające, które pozwalają niezwłocznie ustalić stan faktyczny sprawy oraz w krótkim czasie zgromadzić dokumenty pozwalające na wszczęcie stosownego postępowania – podkreśla Renata Mroczek, z łódzkiego oddziału URE.

Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostawy energii elektrycznej, ciepła i gazu?

Wstrzymanie dostaw gazu i prądu – kiedy może nastąpić?

Wstrzymanie dostaw gazu i prądu może nastąpić w trzech sytuacjach:

  1. jeśli przedsiębiorstwo podczas przeprowadzonej kontroli stwierdziło, że odbiorca nielegalnie pobiera paliwa lub energię,
  2. gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska (wtedy wstrzymanie dostaw jest obligatoryjne),
  3. jeśli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, a opóźnienie wyniesie co najmniej 30 dni od terminu opłaty. UWAGA! Nie można wstrzymać dostaw w przypadku zaległości w zapłacie odsetek i opłat za nielegalny pobór energii lub opłat za przyłączenie do sieci.

Dystrybutor lub sprzedawca, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, musi powiadomić na piśmie odbiorcę o zamiarze wstrzymania dostaw. Wstrzymanie dostaw gazu i prądu może nastąpić tylko w sytuacji skutecznego doręczenia tego powiadomienia tj. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostaw w oparciu o wiadomość SMS.

Sposobem na wysokie rachunki są odnawialne źródła energii – zarówno jeśli chodzi o ceny hurtowe jak i odbiorców indywidualnych. Węgiel jest najdroższą, a pompa ciepła najtańszą metoda na ogrzanie domu.

Tani prąd w Polsce może zapewnić nam energia wiatrowa. Najnowsze dane pokazują, że gdyby nie energia z lądowej energetyki wiatrowej, nasze rachunki za prąd byłyby drastycznie wyższe.

źródło i zdjęcia: ure.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.