Szkocja: Green Cat Renewables składa odwołanie

Firma Green Cat Renewables zaapelowała do Rady Perth i Kinross o ponowne rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę nowej farmy wiatrowej Strathallan złożonej z dziewięciu turbin o łącznej mocy 20,7 MW, która miałaby powstać w Perthshire.

Firma poinformowała, że złożyła apelację do rządu szkockiego i ma nadzieję, że władze ponownie rozpatrzą wnioski w obiektywny sposób.

Przyczyną negatywnej opinii wydanej przez lokalne władze jest troska jej mieszkańców o krajobraz, który mógłby zostać zakłócony turbinami wiatrowymi.

Komentując obawy lokalnej społeczności dyrektor Green Cat, Gavin Catto, powiedział: Konieczne jest umieszczenie farm wiatrowych na obszarach o dobrym zasobach wiatrowych i bliskości sieci. Zdajemy sobie sprawę, że rośnie potrzeba ochrony szkockiego krajobrazu, minimalizując wpływ na chronione krajobrazy. Znalezienie rentownych projektów, które odpowiadają często sprzecznym wymogom, jest zawsze kompromisem i uważamy, że ten warunek przez nas został poczyniony, a poziom oddziaływania jest akceptowalny dla korzyści, jakie stworzy.