Szpital z własną elektrownią fotowoltaiczną

Szpital z własną elektrownią fotowoltaiczną

W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej na początku bieżącego roku oddano do użytku elektrownię fotowoltaiczną o mocy 400 kW. Szacunkowa roczna produkcja energii wyniesie ok. 375 MWh. Farma fotowoltaiczna pokryje 10% całego zapotrzebowania na energię elektryczną szpitala.

Instalację PV tworzy 1481 paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 270W, zlokalizowanych na dwóch działkach o łącznej powierzchni około 7000 m2. Jest to największa tego rodzaju instalacja w Bielsku-Białej. Inwestycja przyniesie oszczędności na poziomie 400 000 zł rocznie na zakupie energii elektrycznej i cieplnej.

Specjalnie dla portalu Świat OZE o elektrowni fotowoltaicznej opowiada mgr inż. Łukasz Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Inwestycja pochłonęła kwotę 7 073 399,62 zł,  i w 80 proc. dofinansowana została ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (Funduszy Norweskich). Wkład własny szpital częściowo pokrył z pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Projekt „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową modernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” składał się z: budowy elektrowni fotowoltaicznej; docieplenia stropodachów budynków; wymiany 4629 opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED; wymianę uszczelek w 1050 oknach na silikonowe.

Zgodnie z założeniami projektu realizacja inwestycji miała na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Oprócz oczywiście tego najważniejszego celu ekologicznego projektu dla szpitala istotne są również: efekt ekonomiczny w postaci obniżenia kosztów zużywanych mediów oraz korzyści związane z możliwością przeprowadzenia prac modernizacyjnych obiektów szpitala – tłumaczył Ryszard Batycki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. – Zakres projektu obejmował cztery zadania: wykonanie docieplenia stropodachów obiektów szpitala, budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400 kW, wymianę 4629 opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED z zintegrowanym źródłem światła oraz wymianę uszczelek w oknach na silikonowe.

Głównym wykonawcą prac w projekcie było konsorcjum: Energia Polska Spółka Akcyjna, oraz Caldoris Polska Sp. z o.o., które wykonało praktycznie cały zakres prac projektu.

Fot. Caldoris Polska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.