biogazowania

Biogazownia

Biogazownia – specjalistyczna instalacja i zakład, w którym przekształca się biomasę, czyli odpady organiczne; roślinne,...
Słowniczek pojęć