Tetra Pak: 50% energii wykorzystywanej w firmie pochodzi z odnawialnych źródeł

Tetra Pak osiągnęła 50% udział odnawialnych źródeł energii w zasilaniu swojego zapotrzebowania. Firmie udało się to w ciągu dwóch lat od zobowiązania RE100 – wspólnej, globalnej inicjatywy łączącej ponad 100 wpływowych podmiotów z całego świata zaangażowanych w OZE.

Aktualnie w Tetra Pak ponad połowa zapotrzebowania na energię elektryczną zaspokajana jest ze źródeł odnawialnych. Istnieje więc szansa, że firmie uda się dotrzymać zobowiązanie w ramach RE100 do osiągnięcia 100% z OZE do 2030 roku. Tak dobry rezultat to efekt połączenia kilku inicjatyw, m.in. zakupu międzynarodowych certyfikatów energii odnawialnej (I-RECs) i instalacji fotowoltaicznych w na obiektach firmy.

Mario Abreu, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w Tetra Pak, powiedział: „Wykorzystanie energii odnawialnej jest ważną częścią naszej działalności, aby zmniejszyć wpływ naszych własnych operacji na emisję dwutlenku węgla, a tym samym pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi”. Dodał również, że firma w związku z zakupem certyfikatów energii odnawialnej rozwija również infrastrukturę do przesyłu.

Siedemnaście fabryk Tetra Pak w Szwecji, Danii, Finlandii i Południowej Afryce w 100% korzysta z odnawianych źródeł energii. Firma jako pierwsza otrzymała certyfikat Gold-Standard I-REC dla fabryki w Tajlandii, co potwierdza, że ściśle przestrzega limitów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ponadto Tetra Pak jest głównym nabywcą certyfikatów I-REC w Chinach i jako pierwsza dostarczyła energię słoneczną do Republiki Południowej Afryki.

RE100 to globalna inicjatywa współpracy między firmami, prowadzona przez The Climate Group i CDP w celu zwiększenia udziału OZE.