Tomaszów Mazowiecki zyskuje 13 mln zł na próbny odwiert geotermalny

Tomaszów Mazowiecki pozyskał 13 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na próbny odwiert geotermalny. Miasto będzie mogło tym samym w niedalekiej przyszłości korzystać z odnawialnego źródła ciepła.

Rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Joanna Budny, poinformowała, że miasto pozyskało dofinansowanie na poszukiwania podziemnych odnawialnych źródeł energii. Potwierdziła też, że wniosek złożony przez magistrat został rozpatrzony pozytywnie, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. W dalszej kolejności zostanie podpisany arkusz negocjacyjny – baza do zawarcia umowy.

Już wkrótce w Tomaszowie rozpoczną się poszukiwania ciepłej wody. Krok ten daje miastu możliwość dalszego rozwoju inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii, jak poinformował prezydent miasta Marcin Witko. Podkreślił również, że udało się pozyskać 100% dotacji na odwiert badawczy, co oznacza, że na ten cel nie będą przeznaczane środki z budżetu miasta.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Odwiert próbny o głębokości blisko 2 km ma być wykonany na tomaszowskich błoniach, nad rzeką Pilica, w pobliżu nowej Areny Lodowej. Prace prowadzone w ramach tej inicjatywy pozwolą na określenie m. in. jakości wody, jej pokładów, temperatury i składu chemicznego. Na tej podstawie ma być m.in. opracowany projekt hydrogeologiczny, który wskaże możliwości wykorzystania wody, np. do celów technologicznych Zakładu Gospodarki Wodnej bądź do celów balneologicznych.

Zastosowanie geotermii do ogrzewania mieszkań bądź generowania energii elektrycznej może mieć istotny wpływ na poprawę czystości powietrza, które w Tomaszowie Mazowieckim należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych w całym kraju.

Dobrymi przykładami czerpania korzyści ze złóż geotermalnych w woj. łódzkim są Uniejów oraz Poddębice, których sieci ciepłownicze zasilane są tylko i wyłącznie z odnawialnych źródeł energii – m. in. wodami termalnymi i biomasą. Na obszarze tych miejscowości zlokalizowany jest też znany ośrodek geotermalny z kompleksem basenów i gorącymi solankami leczniczymi oraz pijalnia wód termalnych o właściwościach leczniczych.

„Wszystko wskazuje na to, że tomaszowska geotermia staje się faktem. Lada moment będziemy szukać w Tomaszowie Mazowieckim ciepłej wody. To jest niesłychany skok cywilizacyjny, który stawia nasze miasto na najwyższej półce do inwestowania w przyszłości w oparciu o odnawialne źródła energii”, poinformował prezydent miasta Marcin Witko.

źródło: cire.pl, onet.łódź.pl