Podano zyski i wyniki finansowe BOŚ Banku w I kwartale 2018 roku

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) może poszczycić się najwyższymi kompetencjami w zakresie finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce. W pierwszym kwartale tego roku wypracował aż 16,3 miliona zysku.Całkowite saldo projektów związanych z ochroną środowiska, finansowanych przez BOŚ, wynosi około 4,5 miliarda złotych, co przekłada się na ich udział w portfelu kredytowym w wysokości 35,4%.

„Wyniki Banku oraz Grupy BOŚ za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyjętymi założeniami Programu Postępowania Naprawczego. Realizowana restrukturyzacja bilansu zakłada przejściowe obniżenie sumy bilansowej, co jest konieczne do wygenerowania potencjału dla wymiany składników portfela aktywów na bardziej rentowne”, komentuje prezes zarządu banku, Bogusław Białowąs. Jak dodaje: „Naszym celem jest długoterminowa poprawa wyników Banku i rozwój proekologicznej działalności, czego dowodem są przedstawione niedawno zamierzenia strategiczne oraz rosnący udział kredytów finansujących projekty związane ekologią”.

Jakkolwiek bardzo udany, pierwszy kwartał tego roku jest dla banku dosyć ciężki. Wynik działalności bankowej w tym okresie to 133,7 miliona złotych, a z opłat i prowizji 27,1 miliona złotych. To o 2,8 miliona złotych mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Spadki te wynikają z Programu Postępowania Naprawczego – projektu restrukturyzacji, którą realizuje obecnie BOŚ.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Restrukturyzacja ma na celu zwiększenie potencjału portfela i poprawę rentowności podstawowych działań banku. Dlatego też redukcja wyniku jest tylko przejściowa. BOŚ redukuje także koszty finansowania – w I kw. 2018 wyniosły one 100 milionów złotych – o 10% mniej niż rok wcześniej.

Zysk grypy BOŚ w I kwartale tego roku wyniósł 16,3 miliona złotych. W I kwartale poprzedniego roku było to 20 milionów złotych. Zyski w pierwszym kwartale, jak co roku, obciążone są przymusową składką na restrukturyzacje banków, jak ustalił Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W tym roku składka wyniosła 14,4 miliona złotych.

Porównując wyniki z tego i zeszłego roku, pamiętać należy, że pierwszy kwartał zeszłego roku obfitował w różne, opłacalne jednorazowe zdarzenia. Było to między innymi zbycie akcji spółek notowanych na GPW czy też korekta odsetek na przeterminowanym wykupie akcji serii G. Gdyby nie takie zdarzenia, to tegoroczny wynik – 16,3 miliona złotych, stanowiłby niemalże 130% zeszłorocznego zysku.

Jak informuje Arkadiusz Grabarczyk, wiceprezes zarządu BOŚ: „W zakresie miar ryzyka Bank pozostaje na bezpiecznym, stabilnym poziomie. Współczynniki adekwatności kapitałowej uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu”.

Bank dużo ucierpiał na zmianach prawnych z 2016 roku, które zredukowały rentowność instalacji wiatrowych finansowanych przez BOŚ. Z uwagi na to stworzył rezerwę o wartości 100 milionów złotych. Jak jednak ocenia, najnowsze planowane zmiany mają pozytywnie wpłynąć na rentowność inwestycji wiatrowych.

Kluczowym elementem strategii banku jest finansowanie działalności proekologicznej. „Widzimy potencjał wzrostu w zakresie realizowania proekologicznej misji Banku, jako podmiotu będącego dystrybutorem środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. Realizacja strategii zakłada, że BOŚ stanie się bankiem pierwszego wyboru w zakresie finansowania przedsięwzięć służących poprawie ochrony środowiska i konsekwentnie do tego dążymy”, mówi Białowąs.

BOŚ realizuje swoją Strategie Ramową na lata 2016-20, czyli m.in. umocnienie w sektorze działalności proekologicznej. Nowe cele biznesowe zakładają wzrost ROE do powyżej 7,3% oraz zmniejszenie stosunku kosztów do dochodów do około 44%.

„Obrany kierunek rozwoju wymaga restrukturyzacji modelu biznesowego Banku, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i w zakresie formuły realizowanego biznesu. Podstawowym celem strategicznym Banku jest osiągnięcie rentowności. Biorąc pod uwagę, że BOŚ jest mniejszym bankiem niż konkurencja, to realizowana integracja pomiędzy segmentem detalicznym i korporacyjnym pozwoli elastyczniej zarządzać sprzedażą, zwiększa możliwości cross sellingu, a także generuje istotne synergie na poziomie operacyjnym i kosztowym”, komentował profesor Konrad Raczkowski, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.