Trzy drogi rozwoju energetyki w Polsce według prezesa PGE

W zakończonym niedawno Forum Ekonomicznym 2018, które odbyło się w Krynicy, prezes Polskiej Grupy Energetycznej PGE, Henryk Baranowski opowiadał o trzech możliwych drogach zmian miksu energetycznego w Polsce.

Baranowski w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na fakt, że nie jest możliwe robienie analogi pomiędzy poszczególnymi krajami, ponieważ inne parametry kształtują ich miks. Parametry te to głównie: rodzaj i dostępność paliwa, koszt produkcji i dystrybucji energii oraz redukcja wpływu na środowisko i inne koszty zewnętrzne. Ten ostatni aspekt jest najważniejszy z punktu widzenia Komisji Europejskiej.

Prezes PGE stwierdza, że scenariusze są trzy: zrównoważony rozwój, zwiększenie importu lub OZE-gaz.

Jak w wielu przypadkach, tak i w tym, wybór scenariusza zrównoważonego rozwoju jest optymalny dla naszego kraju. Opiera się on m.in. na budowie możliwie zdywersyfikowanego miksu energetycznego nad Wisłą. Dzięki temu możliwie będzie, przy minimalnych kosztach i zapewnieniu konkurencyjności naszej gospodarki, spełnienie wymagań umów międzynarodowych dotyczących na przykład OZE.

Scenariusz OZE-gaz jest mało prawdopodobny, ponieważ w sytuacji Polski zwiększanie zapotrzebowania i uzależnienia od gazu ziemnego nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego, a na dużo szersze wykorzystanie OZE nie stać nas gospodarczo.

Finalnie, trzeci scenariusz – zwiększenia importu, skupia się na importowaniu zielonej energii zza granicy, co według wielu ekspertów jest najgorszym rozwiązaniem dla naszego kraju.

źródło: cire.pl, pge

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać