Trzy drogi rozwoju energetyki w Polsce według prezesa PGE

W zakończonym niedawno Forum Ekonomicznym 2018, które odbyło się w Krynicy, prezes Polskiej Grupy Energetycznej PGE, Henryk Baranowski opowiadał o trzech możliwych drogach zmian miksu energetycznego w Polsce.

Baranowski w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na fakt, że nie jest możliwe robienie analogi pomiędzy poszczególnymi krajami, ponieważ inne parametry kształtują ich miks. Parametry te to głównie: rodzaj i dostępność paliwa, koszt produkcji i dystrybucji energii oraz redukcja wpływu na środowisko i inne koszty zewnętrzne. Ten ostatni aspekt jest najważniejszy z punktu widzenia Komisji Europejskiej.

Prezes PGE stwierdza, że scenariusze są trzy: zrównoważony rozwój, zwiększenie importu lub OZE-gaz.

Jak w wielu przypadkach, tak i w tym, wybór scenariusza zrównoważonego rozwoju jest optymalny dla naszego kraju. Opiera się on m.in. na budowie możliwie zdywersyfikowanego miksu energetycznego nad Wisłą. Dzięki temu możliwie będzie, przy minimalnych kosztach i zapewnieniu konkurencyjności naszej gospodarki, spełnienie wymagań umów międzynarodowych dotyczących na przykład OZE.

Scenariusz OZE-gaz jest mało prawdopodobny, ponieważ w sytuacji Polski zwiększanie zapotrzebowania i uzależnienia od gazu ziemnego nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego, a na dużo szersze wykorzystanie OZE nie stać nas gospodarczo.

Finalnie, trzeci scenariusz – zwiększenia importu, skupia się na importowaniu zielonej energii zza granicy, co według wielu ekspertów jest najgorszym rozwiązaniem dla naszego kraju.

źródło: cire.pl, pge

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

PSPA: O 100% wzrosła liczba rejestracji samochodów elektrycznych w ujęciu rok do roku

Po polskich drogach porusza się już blisko 5,9 tys. samochodów elektrycznych. Mogą one korzystać z ponad 694 stacji ładowania – wynika z danych z Licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Z analiz wynika, że od stycznia do maja tego roku liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 100% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.