Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ulga termomodernizacyjna

O projekcie: odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Ulga termomodernizacyjna 2022 ma być sposobem na walkę z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Forma dofinansowania: kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych termomodernizacji w konkretnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków określa się na podstawie faktur. Bardzo ważne, aby usługi i materiały wykorzystane w termomodernizacji były zakupione od czynnych podatników VAT, gdyż podstawowym dowodem poniesienia wydatków jest faktura VAT. 

Beneficjenci: ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Kwoty dotacji: odliczeniu podlega kwota montażu pompy ciepła kolektora słonecznego, kotła olejowego kondensacyjnego lub instalacji fotowoltaiczne; wymiany stolarki zewnętrznej, takiej jak okna i drzwi; koszty materiałów budowlanych poniesionych na docieplenie budynku oraz koszty zakupu kotła gazowego; wykonanie analizy termograficznej budynku; demontaż źródła ciepła na paliwo stałe; koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej; zakupiony węzeł cieplny z programatorem temperatury; wymieniony zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu; koszty poniesione za wymianę elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; koszty poniesione za wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Czas realizacji: jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Dowiedz się więcej: