Unilever zasilany wyłącznie energią z OZE!

 Koncern spożywczy Unilever ogłosił, że jego oddziały na pięciu kontynentach są całkowicie zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Firma deklaruje, że nie poniosła w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

Według strategii koncernu energetycznego Unilever do 2030 roku ma osiągnąć neutralność węglową. Do tego czasu firma powinna wprowadzić rozwiązania równoważące generowane jeszcze emisje CO2. Już teraz koncern ogłosił, że jego oddziały na pięciu kontynentach są całkowicie zasilane energią pochodzącą z OZE.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Umowami Power Purchase Agreements zawartymi z producentami energii odnawialnej zostało zabezpieczone 38% konsumowanej energii. Resztę Unilever ma pokrywać poprzez zakup gwarancji przyznawanych producentom energii odnawialnej, które zaświadczają, że wytworzona energia pochodzi z zielonego źródła.

Unilever zaznacza, że 100% pokrycie konsumpcji energią odnawialną nie wiązało się dla koncernu z dodatkowymi kosztami. Oszczędności wynikające z zakontraktowania umów PPA zrównoważyły wydatki związane z zakupami gwarancji.

Koncern inwestuje także we własne źródła wytwórcze. W tym roku powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 619 kW, która zasila fabrykę herbaty położoną w Kenii. Unilever wdraża także programy prowadzące do poprawy efektywności energetycznej. Do tej pory – w porównaniu do konsumpcji z 2008 roku – koncern ograniczył zużycie energii o 28%.