Uruchomiono kolejną instalację produkującą wodór

Nowoczesny przemysł rafineryjny i petrochemiczny jest uzależniony od wodoru. Grupa Lotos uruchomiła właśnie kolejną instalację do jego produkcji. Jest niezbędny do usunięcia siarki i wysycenia związków nienasyconych, które negatywnie wpływają na stabilność paliw, oraz do wyciskania z baryłki ropy większej ilości paliw. LOTOS buduje trzecią już instalację produkcji wodoru oraz węzeł odzysku wodoru.

Pracownicy Pionu Innowacji i Rozwoju w Grupie LOTOS myślą o wodorze nie tylko w kontekście rafinerii. W ramach Projektu HESTOR wspólnie z AGH w Krakowie, politechnikami Śląską i Warszawska, firmami CHEMKOP i GAZ- SYSTEM pracują nad technologią magazynowania energii w postaci wodoru uzyskiwanego w procesie elektrolizy z nadwyżek energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych i słonecznych – czyli z OZE. Projekt ten współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań I Rozwoju – NCBR w ramach programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.

Dla rafinerii podstawowym i obecnie najtańszym surowcem do wytwarzania wodoru jest gaz ziemny przerabiany w procesie reformingu parowego. Obecnie nie ma ekonomicznego uzasadnienia ani technicznych możliwości zastąpienia tej technologii przez wytwarzanie wodoru w oparciu o elektrolizę — powiedział Wojciech Blew, dyrektor ds. innowacji i rozwoju.

Po prostu cena energii elektrycznej jest zbyt wysoka i ten sposób produkcji wodoru jest aktualnie nieopłacalny.

Nasze badania wykazują, iż obecnie na rynku nie ma tak dużej ilości „taniej” energii, która umożliwiłaby wprowadzanie do procesów rafineryjnych w sposób ciągły istotnych ilości wodoru z elektrolizy — dodał Marek Foltynowicz, kierownik projektu z Pionu Innowacji i Rozwoju.

Już za kilka lat w Polsce może dojść do sytuacji podobnej jak na Zachodzie, gdzie czasem nadwyżki energii z OZE są tak duże, że ceny uzyskiwanej w ten sposób energii elektrycznej są… ujemne.

Przystosowanie kawern do magazynowania nadwyżek wodoru pochodzących z OZE jest jednak bardzo drogie i zdaniem Wojciecha Blewa idealnym odbiorcą tego wodoru może być rafineria. Byłby to czysty wodór, uzyskany z odnawialnych źródeł energii, czyli bez emisji CO2. Być może taki wodór mógłby zastąpić dodawane do paliw biokomponenty i wpisywać się w realizację NCW – Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Wodór ma również zastosowanie w wielu innych gałęziach przemysłu. Stosowany jest powszechnie do chłodzenia konwencjonalnych generatorów energetycznych. Nawet przemysł spożywczy jest chłonnym odbiorcą wodoru, a poza tym przemysł metalurgiczny, szklarski, elektroniki precyzyjnej, stoczniowy. Im bardziej wodór jest czysty, tym wyższa jest jego cena.

Po budowie instalacji WOW (węzeł odzysku wodoru) w rafinerii LOTOSU nie powinno brakować wodoru — powiedział Arkadiusz Wierciński, Dyrektor Pionu ds. Innowacji i Rozwoju.

Koncerny samochodowe realizują projekty z wykorzystaniem wodoru jako paliwa do silników produkowanych samochodów. Początkowo spalinowych z zapłonem iskrowym, a obecnie samochodów z napędem elektrycznym, zasilanym ogniwem paliwowym – powiedział Jan Biedroń, szef Biura Innowacji i dodał – Brak infrastruktury tankowania wodoru wynika głównie z problemów

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Energia falowania

Następny artykuł

Zakończenie sesji negocjacyjnej Konwencji Klimatycznej w Bonn

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , , , ,