Lotos, Poczta Polska i Telewizja Polska łączy siły, by zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu

Jak niedawno informowaliśmy, kilka firm podpisało porozumienie zakładające współpracę w zakresie popularyzacji elektromobilności. Spośród tych przedsiębiorstw to Lotosowi, Poczcie Polskiej i Telewizji Polskiej szczególnie zależy na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Spółki te blisko współdziałają ze sobą w tym celu.

Gdynia testuje autobusy wodorowe razem z Lotosem

Jak podkreśla prezydent Gdyni, nowoczesna technologia to przyszłość dla mieszkańców, którym zależy na środowisku naturalnym oraz sprawnej i bezpiecznej komunikacji miejskiej. Dlatego Gdynia zamierza przetestować bezemisyjne autobusy zasilane wodorem i w przyszłości stworzyć park takich pojazdów.