Jak wygląda rozwój biopaliw w Polsce?

Grupa Lotos od lat rozwija się w dziedzinie biopaliw. Dwa główne projekty, które obecnie prowadzi dotyczą wytwarzania biokomponentów ze zużytego oleju spożywczego oraz budowy infrastruktury do produkcji i sprzedaży praktycznie w 100% czystego wodoru.

Lotos i biopaliwa

Grupa Lotos na koniec roku 2020 podała informację o wytworzeniu pierwszych w swojej historii biokomponentów: biopropan, czyli biokomponent LPG oraz biowęglowodory ciekłe, czyli biokomponenty oleju napędowego są zdecydowanym krokiem w kierunku rozwoju paliw pochodzących z produktów roślinnych. Niestety zaplanowane projekty dotyczące biopaliw zostały opóźnione.

Aktualnie Grupa Lotos koncentruje się na projekcie dotyczącym wytwarzania UCOME (ang. used cooking oil methyl esters), czyli biopaliwa drugiej generacji, produkowanego z UCO (used cooking oil) – zużytego oleju spożywczego. Produkcją dodawanych do oleju napędowego estrów otrzymywanych z olejów roślinnych, czyli biokomponentów FAME, zajmuje się spółka LOTOS Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach. Rozbudowa instalacji FAME pozwala produkować UCOME z oleju posmażalniczego w ilości 50 tys. rocznie. 

Wodór

Lotos obiecał, że w 2021 roku będzie produkować wodór o bardzo wysokiej czystości. Razem z Toyota Motor Poland w ramach zadeklarowanej współpracy, firmy będą intensywnie rozwijały technologie, które wykorzystują wodór w transporcie samochodowym. Jednym z głównych celów jest wybudowanie stacji tankowania wodoru. 

Do 2023 roku (październik) ma zostać uruchomiona infrastruktura do produkcji i sprzedaży wodoru o czystości 99,999%. Jakość ta ma spełniać normy wymagane w paliwach wodorowych. W Gdańsku powstanie instalacja oczyszczania wodoru oraz stacja dystrybucji czystego wodoru, czyli instalacja służąca do napełniania tzw. bateriowozów. Projekt powstaje przy ulicy Benzynowej.

Do tego czasu na pierwszych dwóch naszych stacjach chcemy też zbudować punkty ładowania samochodów tym paliwem, zaś Toyota jest jednym z dostawców, który takie samochody posiada. Chcemy upewnić się, że to, co przygotujemy, będzie spełniało wymogi rynkowe komentował pod koniec zeszłego roku Marian Krzemiński, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.

Niższa emisja 

Grupa LOTOS sukcesywnie zmniejsza swój ślad węglowy. Rafineria grupy znajduje się w pierwszej 10. najmniej emisyjnych rafinerii w Europie (w których wskaźnik emisji CO2 jest niższy niż 29,5 kg na tonę). Produkcja biokomponentów przez ma skutkować osiąganiem coraz lepszych wyników w tym zakresie.

– Dzięki zaangażowaniu, otwartości na nowe wyzwania i kreatywności specjalistów pracujących w rafinerii Grupy LOTOS, udało się wytworzyć pierwsze w historii spółki biokomponenty LPG i oleju napędowego. To przykład naszej innowacyjności i poważnego podejścia do transformacji energetycznej. Biokomponenty są krokiem w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chcemy być zieloną i nowoczesną rafineriąkomentowała Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

źródło: lotos.pl, energia.rp.pl