Zawiązanie współpracy LOTOS i PSE

Zawiązanie współpracy LOTOS i PSE

Dwie państwowe spółki – Grupa LOTOS oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpiszą list intencyjny o współpracy nad projektem dotyczącym elektrolizerów wodorowych. Grupa paliwowa już wcześniej podpisała inny list intencyjny z władzami Tczewa na dostawy wodoru dla autobusów.

LOTOS chce wykorzystać elektrolizery, dzięki którym można rozłożyć wodę na wodór i tlen, we współpracy ze zmienną generacją energii elektrycznej wytwarzaną z OZE. “Włączenie ich w systemy energii odnawialnej stwarza wyjątkowe możliwości” – czytamy w komunikacie prasowym grupy paliwowej.

LOTOS aktywnie uczestniczy w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. Dziś rozpoczynamy współpracę z PSE. Niedawno podpisaliśmy list intencyjny z Tczewem na realizację dostaw wodoru do napędu autobusów komunikacji miejskiej. To pokazuje, że konsekwentnie realizujemy strategię, zgodnie z którą chcemy umacniać swoją pozycję lidera w obszarze paliw nowej generacjipodkreślił Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Związek między wodorem, a OZE

PSE może z kolei wykorzystać tę współpracę i jej wyniki do zapewnienia stabilizacji Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, szczególnie w kontekście planowanego zwiększania udziału OZE w polskim miksie energetycznym. 

Projekt Grupy LOTOS wpisuje się w szeroki kontekst zachodzących w energetyce zmian. PSE, jako operator systemu przesyłowego, są szczególnie zainteresowane badaniem możliwości świadczenia usług systemowych przez elektrolizery i ich wpływem na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dlatego też naszą wiedzą chcemy wspierać tego typu inicjatywy komentuje Eryk Kłossowski, prezes Zarządu PSE SA.

Strategiczne plany na wodór w LOTOSIE

LOTOS realizuje projekt „Pure H2”, który otrzymał dofinansowanie z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Przewidziano w nim wybudowanie instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T w Gdańsku i Warszawie. 

Te inicjatywy mają przełożyć się w szerszej perspektywie na strategię paliw alternatywnych koncernu. Obecnie trwają poszukiwania partnera do współpracy. Po uwzględnieniu zasobów i kompetencji spółki, potencjału rynku oraz uwarunkowań zewnętrznych, jego zadaniem będzie dokonanie dogłębnej analizy i identyfikacji najbardziej atrakcyjnych kierunków rozwoju w segmencie paliw alternatywnych w perspektywie do 2030 roku.

Źródło: lotos.pl