USA zamierzają produkować energię z dwutlenku węgla

ExxonMobil nawiązał współpracę z firmą FuelCell Energy, której celem będzie budowa pilotażowego systemu wychwytywania węgla w ogromnej elektrowni węglowej i gazowej o mocy 2,7 ​​GW w pobliżu Mobile w Alabamie. Projekt, który ma również wsparcie ze strony Departamentu Energii USA, ma pomóc wychwytywać oraz recyrkulować emisję dwutlenku węgla i metanu w celu dodatkowego wytwarzania energii elektrycznej w zakładzie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Konwencjonalne wychwytywanie dwutlenku węgla wymaga energii, co podnosi koszty. Nowy system pilotażowy ma pokazać, że odzyskując emisję dwutlenku węgla, a następnie wykorzystując ją do produkcji energii, można otrzymać tanie paliwo przez dalsze spalanie węgla i gazu ziemnego.

Projekt będzie finansowany z funduszy Departamentu Energii przeznaczonych na dofinansowanie zaawansowanych technologii, które obniżają koszty wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla.

Czy faktycznie taki sposób generowania energii z dwutlenku węgla jest bardziej ekonomiczny? Departament Energii przeznaczy na projekt 15 000 000 dolarów. Kolejne środki w kwocie 8 728 906 dolarów będą pozyskane z innych źródeł. To w sumie da ogromną sumę 23 728 906 dolarów.