Ustawę o wspieraniu elektromobilności senat przyjął bez poprawek

Polska ustawa o wspieraniu elektromobilności trafiła do senatu. Za głosowało 61 senatorów, natomiast przeciw 27. Wyższa izba parlamentu nie wniosła żadnych poprawek. Teraz dokument czeka na podpis prezydenta.

W ustawie zapisano jakie mają być systemy wspierania rozwoju elektromobilności w naszym kraju. Powinny one głównie zachęcać do zakupu tego rodzaju pojazdów, np. poprzez zniesienie akcyzy na samochody elektryczne i hybrydowe, zwolnienie tych aut z opłat parkingowych oraz umożliwienie większej amortyzacji w przypadku zakupu ich na firmę.

Innym mechanizmem wsparcia ma być także rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, zwłaszcza w aglomeracjach i obszarach gęsto zaludnionych. Ustawa przewiduje budowę stacji ładowania wzdłuż największych tras drogowych prowadzących przez nasz kraj. Ma to umożliwić łatwe poruszanie się samochodami elektrycznymi i hybrydowymi w miastach i poza nimi.

Jak planuje rząd, do końca 2020 roku powstać ma około sześć tysięcy punktów ładowania normalnej mocy i 400 punktów ładowania o mocy zwiększonej.

W ustawie zawarto także możliwość wprowadzania tzw. „stref czystego transportu” przez samorządy. Władze lokalne będą mogły wyznaczać je na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej, w której ruch samochodów innych niż elektryczne, wodorowe i ewentualnie gazowe, będzie mocno ograniczony. Ministerstwo Energii planowało wdrożenie opłaty za wjazd pojazdów spalinowych do tej strefy na poziomie do 30 zł za dzień, ale finalnie Sejm wykreślił ten zapis z projektu ustawy.

Ustawa o elektromobilności wprowadza do prawa polskiego elementy dyrektywy UE dotyczące rozwoju infrastruktury dla pojazdów na paliwa alternatywne. Przepisy tej dyrektywy muszą wejść w życie do pierwszego lutego bieżącego roku, jeśli Polska nie chce otrzymać kar.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Smog Free Tower powstanie w Krakowie

Następny artykuł

Oszuści wykorzystują temat smogu

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,