W Koszalinie powstają stacje ładowania elektryków

Energa Operator we współpracy z samorządami buduje pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Koszalina. Do końca tego roku ma powstać 26 stacji, natomiast na początku przyszłego roku – jedna. Każda z nich, o mocy 22 kW, będzie wyposażona w dwa punkty ładowania.

Miasta mają obowiązek posiadać punkty ładowania

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, samorządy powinny posiadać na swoim terenie określoną liczbę punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Ilość stacji ładowania określa stosunek liczby mieszkańców do liczby zarejestrowanych samochodów i ich przelicznika na każdy tysiąc mieszkańców. Na realizację tego założenia miasta mają czas do końca marca 2021 roku. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Gdzie w Koszalinie powstaną stacje ładowania?

Energa Operator przedstawił wykaz ulic, na których znajdą się stacje ładowania:

 • ul. Asnyka
 • ul. Bukowa
 • ul. Chałubińskiego
 • ul. Fałata
 • ul. Gnieźnieńska
 • ul. Kołłątaja
 • ul. Kościuszki
 • ul. Kutrzeby
 • ul. Jana Pawła II
 • ul. Jana z Kolna
 • ul. Matejki
 • ul. Morelowa
 • ul. Morska
 • ul. Orląt Lwowskich
 • ul. Paderewskiego
 • ul. Piastowska
 • ul. Podgrodzie
 • ul. Połtawska
 • ul. Promowa
 • ul. Rolna
 • ul. Staszica
 • ul. Śniadeckich
 • ul. Wańkowicza
 • ul. Waryńskiego
 • ul. Wenedów
 • ul. Władysława IV

Od kiedy będzie można korzystać ze stacji?

Po zakończeniu montażu Energa Operator będzie odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie testów i pomiarów i uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będzie musiała również złożyć wniosek o przeprowadzenie badania stacji do Urzędu Dozoru Technicznego.

Za ostateczne uruchomienie i oddanie stacji do użytku odpowiedzialni będą Operatorzy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania. Będzie ich wskazywał Urząd Regulacji Energetyki. Po wyznaczeniu Operatorów Energa przekaże im stacje.

Kierowcy będą mogli korzystać ze stacji prawdopodobnie jeszcze przed końcem marca 2021 roku. 

Zmiany czekają też inne miasta

Energa Operator realizuje podobne inwestycje w siedmiu innych miastach: Gdyni (10 stacji ładowania), Elblągu (27), Płocku (25), Włocławku (29), Toruniu (46), Olsztynie (47) i Gdańsku (69). Wyboru lokalizacji zawsze dokonuje się przy współpracy z władzami gmin oraz lokalną społecznością. Czynniki wpływające na decyzję to m.in. obecność galerii i pasaży handlowych, dworców, węzłów komunikacyjnych i obiektów rekreacyjnych. 

Źródło: energa-operator.pl