Wiking poszukuje saperów

Duński Energinet.dk oraz brytyjski holding zarządzający siecią energetyczną w tym kraju szukają firmy zajmującej się badaniem dna morza w poszukiwaniu niewybuchów oraz odpowiedzialnej za usunięcie min z dna, na którym będzie leżał kabel łączący Brytyjski i Duński system energetyczny. Łącze to nazwano Viking. Planowana moc instalacji wyniesie 1,4 GW.

Celem prospekcji jest zmniejszenie poziomu ryzyka podczas kładzenia kabla do najmniejszego możliwego poziomu. W ramach przetargu poszukiwana jest firma, która dokona – do końca roku 2018 prospekcji terenu i usunie w drugim kwartale 2019 wszystkich znalezionych ładunków wybuchowych itp.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Do przetargu mogło stanąć do pięciu firm, ale tylko jedna z nich zostanie wybrana do finalnego wykonania prac. Termin składania ofert minął 22 września tego roku.

Prace realizowane będą na odcinku 630 kilometrów, gdzie znajdzie się kabel. Biegnie on pomiędzy Revsing w Danii i Bicker Fenn w Wielkiej Brytanii. Prace przy kładzeniu kabla zakończą się w 2022 roku.