Wodno-kanalizacyjna inwestycja w gminie Stara Kiszewa

W gminie Stara Kiszewa rozpoczęła się ważna z perspektywy lokalnej społeczności inwestycja, która unowocześni system wodno-kanalizacyjny. Mieszkańcy miejscowości takich jak Cięgardło, Chwarzenko, Konarzyny, Olpuch i Stara Kiszewa już niebawem będą korzystać z nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  Koszt całej inwestycji szacowany jest na 15,7 milionów złotych, z czego 7 milionów pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja będzie się odbywać etapami – w pierwszej kolejności zostaną wykonywane prace przy budowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pomiędzy miejscowościami Konarzyny i Olpuch.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Drugi z realizowanych etapów to rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od Starej Kiszewy do Chwarzenka. Wyłoniony wykonawca jeszcze nie rozpoczął prac. Kolejny projekt obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie. Wykonawcy tego zadania nie zostali jeszcze wybrani. Podobnie jest w przypadku budowy ciągu wodno-kanalizacyjnego w obrębie miejscowości Olpuch – powiedział Andrzej Hinc, sekretarz gminy Stara Kiszewa, dla portalu koscierski.info.